Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel istungil tutvustas Elektrilevi OÜ juhatuse esimees Tarmo Mere komisjonile autonoomseid elektrisüsteeme ja andis ülevaate maapiirkonna varustatusest elektriga.

Mere sõnul ei oota tänapäeval tarbija enam võrgust teatud mahtu kilovatt-tunde elektrienergiat, vaid võrgu olemasolu ja valmidust. Arvud näitavad, et möödunud aastal oli Eestis 31 tuh tarbimispunkti, kus tarbimine oli null. 60% võrgust asub territooriumil, kus tarbitakse vaid 4% elektrist. Võrgud on vananenud, kuid nende uuendamine on kallim kui autonoomse süsteemi rajamine. Elektrilevi pakub unikaalsena maailmas lahendust, kus võrguettevõte ise asendab tavavõrgu autonoomse lahendusega. Tarbija jaoks lisakulusid ei teki. Elektrilevil on praegu käsil neli pilootprojekti, mille tulemused peaksid selguma kolme aasta jooksul.

Arutleti võimaluste üle, kuidas saaks soodsamate elektrivõrguga liitumise tingimustega ergutada ettevõtlust maal. Samuti räägiti elektrienergia maksustamise erinevatest skeemidest.

Ivari Padar võttis arutelu kokku ja tõi välja olulisemad arvamused:

  • jälgime pilootprojektide tulemusi, et hinnata autonoomsete elektrisüsteemide tasuvust;
  • raha regionaalpoliitika suunamiseks tuleks ette näha riigieelarves, regionaalpoliitika ei ole ettevõtjate kohustus;
  • meie huvi on leida lahendus juhuks, kui regionaalsed töökohad jäävad loomata kõrgete liitumistasude tõttu. Samuti tuleks ettevõtjatel jälgida, kus on juba olemas võimalus võrguga liitumiseks ja kus pole vaja teha asjatuid lisakulutusi;
  • kaaluda tuleks üldise liinitasu rakendamist, ka 0-tarbimise korral;
  • üldise liinitasu rakendamine aitaks kaasa kinnisvaraturu elavdamisele;
  • tehnoloogia arenedes võib energiatootmisest saada teenimisvõimalus hajaasustuse jaoks.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 513 1851, [email protected])

Tagasiside