Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel istungil tutvustasid Riigikontrolli peakontrolör Tarmo Olgo ja auditijuht Kaire Kuldpere komisjonile Riigikontrolli auditiaruannet „Lairibavõrgu ehk kiire interneti väljaehitamise tulemuslikkus“ ning vastasid komisjoniliikmete küsimustele.

Auditis toodi välja, et riik on kiire ja ülikiire interneti baasvõrgu arendamiseks investeerinud suuri summasid, kuid tarbijani teenus ei jõua, sest baasvõrgu ja lõpptarbija vahelise juurdepääsuühenduse rajamine jäeti tarbija hooleks, aga see on liiga kallis. Kogu arendus toimub 2009. aastal valminud lähteülesande alusel projektipõhiselt Eesti Lairiba SA kui võrgu arendaja otsuste ja valikute põhjal. Riigil puudub terviklik ja ka tehnoloogia arengut arvestav plaan, kuidas viia kiire internet juba rajatud baasvõrgust edasi tarbijani. Samuti ei ole riik arendajaga kokku  leppinud võrgu rajamise ega haldamise reegleid. Ka ei ole Riigikontrolli hinnangul riik piisavalt detailselt kontrollinud baasvõrgu rendihinna kujundamist. Puudusena toodi välja veel, et riik ei ole rakendanud piisavaid meetmeid baasvõrgu kui elutähtsate teenuste taristu kaitsmiseks. Komisjon arutles koos Riigikontrolli esindajatega baasvõrgu lähteülesande ning mõistliku hinnaga juurdepääsuühenduse rajamise võimaluste üle. Näiteks pakuti juurdepääsuühenduste rajamise rahastamist kolmest allikast: kolmandik riigilt, kolmandik kohalikult omavalitsuselt ja kolmandik eraisikult.

Komisjon otsustas saata kirja majandus- ja kommunikatsiooniministrile, milles palutakse tähelepanu pöörata auditis toodud ning komisjoniliikmete tehtud märkustele ja ettepanekutele. Komisjon arutab teemat uuesti koos ministeeriumi esindajatega järgmisel aastal, kui Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis on valminud kiire ja ülikiire interneti lõpptarbijani viimise kontseptsioon.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 631 6500, [email protected])

Tagasiside