Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasele (08.11.2012) istungile olid kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ja Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, osales ka ministri nõunik Andres Kaarmann. Arutati Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini õppe rahastamist.
Eesti kõrgharidust ootab ees reform, mille tulemusel muutuvad kõrghariduse rahastamise põhimõtted. Reform näeb ette, et kõrgharidus on tasuta, kaob riiklik tellimus ja ülikoolid saavad riigieelarvest kindla summa, mille kasutamise üle otsustavad nad ise. Klaasseni sõnul on maaülikool reformi sisenedes ebavõrdses seisus, kuna veterinaarmeditsiiniõpe on teiste distsipliinidega võrreldes kordades kallim. Kui 2004.a otsustati investeerida veterinaarmeditsiini õpetamisse ja selleks vajaliku baasi loomisse, siis tuleks rahastamist jätkata, et tagada õppe jätkusuutlikkus ning rahvusvahelise akrediteeringu säilimine.

Minister Aaviksoo nõustus, et veterinaarmeditsiiniõpe on väga kallis ja seda saavad endale lubada üksikud riigid. Samas on rahvusvaheline nõudlus veterinaaride järele olemas ning selle rahuldamine oleks üheks võimaluseks katta kulusid. Ühekordsete projektide ja tegevuste rahastamiseks võiks kasutada struktuurifondide vahendeid. Kaaluda tasuks kolme Balti riigi ühise keskuse loomist, kus õpe toimuks inglise keeles. Oluliseks peeti aga ka veterinaarmeditsiini eestikeelse oskussõnavara ja eestikeelsete õppejõudude olemasolu.
Komisjoni esimees Kalvi Kõva pakkus ühe võimaliku variandina välja põllumeeste kui veterinaarmeditsiini teenuse lõpptarbijate kaasamist.
Arutati ka maaelu arengu aruande koostamise rahastamist. Esimene aruanne koostati EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudis 2011. aastal ning seda rahastas Haridus- ja Teadusministeerium. Aruannet on hinnatud väga vajalikuks ning väljendatud arvamust, et sarnaste uuringute ja analüüside koostamist tuleks jätkata. Komisjoniliikmed ja külalised jagasid seda arvamust. Rahastamise osas on vaja kokku leppida, millise ministeeriumi eelarves selleks vahendid ette näha.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected])
 

Tagasiside