Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel (02.06.2014) istungil vaatas komisjon läbi loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (655 SE) tehtud muudatusettepanekud. Istungil osalesid Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Pille Tammemägi ja õigusosakonna juhataja asetäitja Ingrid Raidme.
 

Kõik 11 muudatusettepanekut, mis läbi vaadati, olid ette valmistatud ministeeriumi ja maaelukomisjoni spetsialistide koostöös. Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadus on seotud mitmete teiste põllumajanduse valdkonna seadustega ning seetõttu puudutavad selle eelnõuga tehtavad muudatused ka mitmeid seadusi. Muudatused on vajalikud selleks, et viia põllumajandust puudutavad seadused kooskõlla käesoleva aasta 1. juulil jõustuvate majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja korrakaitseseadusega ning neist tulenevalt ühtlustada kasutatavaid termineid.
Olulisemaks võiks pidada muudatust, mis puudutab isikuid, kes on kaubasaadetisega kaasasoleval sertifikaadil või muul dokumendil näidatud loomi või loomseid saadusi sisaldava kaubasaadetise saajana sihtkohas, kuid kes pole ettevõtjad ja kes toovad ühekordselt oma tarbeks loomi või loomseid saadusi Eestisse teistest EL liikmesriikidest. Sellised isikud on küll käsitletavad sihtkoha vastuvõtjatena seaduse tähenduses, kuid neile ei kohaldu sihtkoha vastuvõtja kohustused.
Komisjon otsustas saata eelnõu 655 SE täiskogule teiseks lugemiseks 11.06.2014 ning juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, viia kolmas lugemine ja lõpphääletus läbi 12.06.2014.
Eelnõu komisjonipoolne ettekandja on Aivar Kokk.

Aivar Kokk (tel 503 0954, [email protected]), Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])
 

Tagasiside