Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

2012. aasta 7. juunil toimus Riigikogu kultuurikomisjonis avalik parlamentaarne kuulamine, mille teemaks oli õpetajakoolituse hetkeseis, probleemid ja ootused.

Kultuurikomisjoni esimehe Urmas Klaasi sõnul on hariduse sisu edendamise üheks keskseks küsimuseks õpetajakoolitus ja selle väärtustamine, millega peab käsikäes käima ka õpetajate ettevalmistus ja õpetajate täiendkoolitus.

„Uus aeg nõuab õpetajatelt väga palju uusi oskusi. Õpetajate ettevalmistus peab olema paindlikum ja tihedamalt seotud praktikaga. See peab olema ülikoolidele auasi, mitte teisejärguline ülesanne. Riigi poolt tuleb noori motiveerida õpetajaks õppima riiklike stipendiumitega,“  ütles Klaas.

Haridus- ja teadusministri Jaak Aaviksoo hinnangul on õpetajakoolitus kui ka õppetöö koolis täna suletud ja enesekeskne, kuna pooled ei tunne teineteise tegemisi kuigi hästi ega vasta ka õpilaste tänastele ootustele. Ka ei ole õpetamise fookus ministri hinnangul läinud kaasa tänaste väljakutsetega.

Mitmeid probleeme ja ootusi muutusteks tõdesid ka teised tänased ettekandjad. Nende kinnitusel ei ole õpetajakoolitus sisseastujate hulgas populaarne, mistõttu puudub sellele erialale konkurss ja võimalus parimad välja selekteerida; õpe on hajutatud ülikoolides erinevate struktuuriüksuste vahel, selgelt määratlemata on koolide roll ja vastutus õpetajate ettevalmistuses, õppejõud on ülekoormatud ja alatasustatud.

Kultuurikomisjoni arutelul pidasid ettekande Tallinna Ülikool arendusprorektor Eve Eisenschmidt, Tartu Ülikooli Pedagogicum juhataja kt Margus Pedaste, Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees Margit Timakov, Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimees Toomas Kruusimägi, Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Liina Hirv, SA Noored Kooli  tegevjuht Kaire Kroos, ETKA Andras juhatuse liige Heiki Kiidli, Eesti Lastevanemate Liidu juhatuse esimees Enn Kirsman ja Eesti Koostöö Kogu juhatuse esimees Peep Mühls.

Urmas Klaasi kinnitusel tuleb kultuurikomisjon selle teema juurde tagasi ja kavas on ette valmistada olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu Riigikogu täiskogus sellel sügisel.

 

Parlamentaarse kuulamise videosalvestist on võimalik vaadata siit.

Video vaatamiseks hangi Flash Player

 

Lisamaterjalid:
Eesti õpetajahariduse strateegia 2009 – 2013, strateegia rakenduskava ja ülevaade strateegia täitmisest;
Vabariigi Valitsuse määrusega vastu võetud õpetaja koolituse raamnõuded;
Eesti Koostöö Kogu ettepanekud (Harta ettepanek);
HTM koostatud materjalid õpetajakoolituse pakkumisest kõrgkoolide poolt ja õppekavade struktuurist ning õpetajate demograafilisest seisust;
TLÜ õpetajahariduse valdkonna arengukava 2010-2013 ja TLÜ esitlus;
TÜ esitlus õpetajaharidusest
Eesti Koolijuhtide Ühenduse seisukohad;
Eesti Õpilasesinduse teesid õpetajakoolitusest;
SA Noored Kooli teesid;
TLÜ haridusuuringute keskuse uuring õpetaja professionaalsus ning tõhusama õpetamis- ja õppimiskeskkonna loomine (2009)

 

 

Riigikogu pressitalitus
 

Ülo Mattheus, 631 6352
[email protected]

 

Tagasiside