Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 2012. aasta 13. juuni istungil vastu halduskootöö seaduse ja spordiseaduse muutmise seaduse. Seaduse eesmärk on tagada spordi andmekogu andmete töötlemise ja andmekogu majutamise võimalikult kvaliteetne ja efektiivne tase. Spordiseadus võimaldab spordi andmekogu volitatud töötleja ülesannete üleandmist riigi osalusel asutatud eraõiguslikule juriidilisele isikule Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusele, kellel on sporditeabe kogumise, töötlemise ja haldamise pikaajaline kogemus. Kuna tegemist on riigi osalusel asutatud sihtasutusega, siis ei kohaldu talle halduslepingu sõlmimisel väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse regulatsioon. Halduskoostöö seadust on täiendatud erandiga, et spordi andmekogu volitatud töötlejaga sõlmitud halduslepingule ei kohaldata üldist teenuste hankelepingu sõlmimise ja hankemenetluse läbiviimise korda. Seadus jõustub käesoleva aasta 1. juulil.

2012. aasta 13. juunil vastu võetud Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eesmärk on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas toimuvate ümberkorralduste toetamine, et oleks võimalik sarnaseid funktsioone koondada ning vajaduse korral ülesandeid tervikuna halduslepinguga SA-le Innove üle anda. Seadus näeb ette seniste Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ülesannete üleandmise võimaldamise halduslepinguga. Seaduse kohaselt muutub SA Innove pärast halduslepingu sõlmimist keskseks üld- ja kutsehariduse programme ja arendusi koordineerivaks asutuseks. Uuendatav SA Innove jaguneb kolmeks struktuuriüksuseks: üldhariduse ja seire agentuur, kutsehariduse agentuur ja struktuuritoetuse agentuur. Ümberkorralduste eesmärgiks on koondada nende agentuuride alla kogu Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala vastavate valdkondade, sh programmide ja projektide rakendamine. Seadus jõustub käesoleva aasta 1. augustil
 

 

Täiendav informatsioon:
Atko-Madis Tammar
Kultuurikomisjoni nõunik
6316482
[email protected]
 

 

Tagasiside