Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu täiskogu võttis 19. novembril 2014 vastu sotsiaalmaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse.

Seadus lahendab osa doktoriõppe efektiivsust mõjutanud probleemid ning tagab doktorantidele seni puuduva sotsiaalse kindlustatuse.  Sotsiaalmaksuseaduse muudatuse kohaselt hakkab riik maksma sotsiaalmaksu isiku eest, kes saab doktoranditoetust õppetoetuste ja õppelaenu seaduses sätestatud tingimustel. Perioodide eest, mil doktorant toetust ei saa, ei maksta ka sotsiaalmaksu. Muudatuste järgselt on doktorandile tagatud sotsiaalmaksuna makstud summade kajastamine riiklikus pensionikindlustuse registris ja nende arvestamine pensioniarvestuses. Seaduse jõustumisel kuuluvad ka doktoranditoetus ja sellelt makstud sotsiaalmaksusummad vanemahüvitise arvestuse hulka. Ravikindlustuse seadust täpsustati tulenevalt sotsiaalmaksuseaduse muudatusest, et vältida olukorda, mil riik tagab ravikindlustuskaitse doktoranditoetust saavatele doktorantidele nii toetuse pealt sotsiaalmaksu makstes kui ka ravikindlustuse eelarve kaudu.           

Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. septembril

 

Riigikogu stenogrammi vaata siit

 

Seotud uudised: 

13.11:  Doktorantidele sotsiaalset kindlustatust tagav seaduse eelnõu läbis Riigikogus teise lugemise

16. 10: Riigikogus läbis esimese lugemise doktorantidele sotsiaalset kindlustatust tagav seaduse eelnõu

6. 10: Kultuurikomisjon toetab üliõpilaste toetuste muudatusi

 

 

Merje Noorlind
Riigikogu kultuurikomisjoni konsultant
T: +372 631 6481

 

 

 

Tagasiside