Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Seadusega muudetakse kõrgharidustaseme õppe rahastamist riigieelarvest ja üliõpilaste õigusi riigieelarvest rahastatava kõrghariduse omandamisel.

Seaduse kohaselt eraldatakse kõrgkoolidele edaspidi kõrgharidustaseme õppe läbiviimiseks riigieelarvest tegevustoetust, mis ei ole enam üldjuhul seotud konkreetsete õppekohtade ja lõpetajate arvuga. Tegevustoetuse eraldamiseks peab haridus- ja teadusminister läbirääkimisi kõrgkooliga, lähtudes kõrgkooli missioonist, eesmärkides ja ülesannetest, prognoositavast kõrgharidusega spetsialistide vajadusest tööturul, ministeeriumid, omavalitsusüksuste liitude, registreeritud kutse- ja erialaliitude ning ülikoolide ettepanekutest. Tegevustoetuse eraldamisel lepitakse kokku kõrgkooli peamised kõrgharidustaseme õppe läbiviimise ulatust, kvaliteeti ja tulemuslikkust puudutavad kohustused. Tegevustoetust kõrgharidustaseme õppe läbiviimiseks võivad taotleda ka erakoolid.

Seaduse kohaselt immatrikuleeritakse alates 2013/2014 õppeaastast üliõpilaseks isik, kes vastab kõrgkooli nõukogu kehtestatud sisseastumisnõuetele. Põhjendatud juhul võib kõrgkooli nõukogu kehtestada immatrikuleeritavate üliõpilaste arvu ülempiiri, täites õppekohad paremusjärjestuse alusel.

Üliõpilasel, kes õpib eestikeelsel õppekaval ja täidab õppekava täies mahus kumuleeruvalt kõikide semestrite arvestuses, on õigus õppida õppekulusid hüvitamata. Üliõpilaselt, kes ei täida nimetatud nõudeid, on ülikoolil õigus nõuda õppekulude osalist hüvitamist ülikooli nõukogu kehtestatud ulatuses ja tingimustel, arvestades üliõpilasel eelmistel semestritel kumulatiivselt täitmata jäänud õppe mahtu ning Vabariigi Valitsuse kehtestatud õppekulude osalise hüvitamise ülemmäärasid. Ülikoolil ei ole õigust nõuda õppekulude hüvitamist keskmise, raske või sügava puudega isikult, alla 7- aastase lapse või puudega lapse vanemalt või eestkostjalt või kui tegevustoetuse eraldamisel on kokku lepitud õppekulude osalise hüvitamise nõude erandid.

Alates 1. jaanuarist 2013 akadeemilise puhkuse võtnud üliõpilasel on õigus kuulata loenguid, kuid mitte sooritada eksameid ja arvestusi. Akadeemilisel puhkusel õppekava täitmise keeldu ei kohaldata keskmise, raske või sügava puudega isikule, alla 3-aastase lapse või puudega lapse vanemale või eestkostjale ega üliõpilasele, kes on akadeemilisel puhkusel seoses kaitseväeteenistuse läbimisega.

Seadus jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.

Vaata stenogrammi siit

 

Tagasiside