Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu valitsuse algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse, mis muudab lapsehoiuvõimalused paindlikumaks. Samuti võimaldada alusharidus koolieelsetes lasteasutustes vähemalt 95 protsendile lastest ning ühe pere lastele õigus käia samas lasteaias.

Seadusmuudatuste järgselt oleks kohalikul omavalitsusel õigus pakkuda pooleteise- kuni kolmeaastase lapse vanemale lapsehoiu kohta lasteaia asemel. Sellisel juhul on kuutasu omaosalus samaväärne lasteaiaga, maksimaalselt 20 protsenti alampalgast. Kui lapsevanem lapsehoiu kohaga ei nõustu, on kohalikul omavalitsusel jätkuvalt kohustus lapsele lasteaiakoht tagada.

Kultuurikomisjon otsustas seaduse menetlemise käigus anda lasteaedadele võimaluse moodustada kolme- kuni kuueaastastest lastest ühe rühma ja võtta liitrühma alla kaheaastaseid lapsi. Jätkuvalt on vajalik moodustada koolieelne rühm kuue- kuni seitsmeaastastest lastest, et tagada kooliks parem ettevalmistus.

Komisjon otsustas ka, et lasteaeda vastuvõtmisel peab kohalik omavalitsus võimalusel eelistama teeninduspiirkonnas elavate sama pere teiste laste käimisega taotluses märgitud lasteaias. Kultuurikomisjon täpsustas laste ja õpetajate suhtarvu rühmas, et tagada lastele turvaline keskkond. Samuti lisati seadusesse, et lasteaedades võetakse vastu kodukorrad, mis on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.

Seadus jõustub 1. jaanaurist 2015, välja arvatud lasteasutuste kodukorda ja personali puudutavad sätted, mis jõustuvad uuest õppeaastast ehk 1. septembrist 2015.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 49 ja vastu oli 34 Riigikogu liiget.

Istungi stenogramm.

 

Seotud uudised:
22.10 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu läbis Riigikogus teise lugemise
8. 05 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise

 

 

Martin Vallimäe, 631 6356; 53306009
[email protected]

Tagasiside