Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas 11. veebruaril 2015 Vabariigi Valitsuse algatatud täiskasvanute koolituse seaduse eelnõu (798 SE) teise lugemise.

Eelnõu eesmärk on korrastada täiskasvanute täienduskoolituse valdkonda, suurendada täienduskoolitusasutuste tegevuse läbipaistvust ning parandada kvaliteetse täiskasvanuhariduse kättesaadavust. Olulisema muudatusena korraldatakse ümber kehtiv tegevuslubade süsteem. Eelnõu kohaselt jäetakse tegevusloa taotlemise kohustus ainult sellisele koolitusele, mille läbiviimiseks on seatud kõrgendatud nõuded ning mille puhul on oluline tagada nõuetele vastavus (nt autokoolid, turvatöötajate õpe). Eelnõuga nähakse ette teavitamiskohustus juhul, kui koolitaja soovib, et õppija saaks kasutada täiendavaid hüvesid (nt õppepuhkus, tulumaksu tagastus). Eelnõuga muudetakse õppepuhkuse võtmise aluseid. Tasulist õppepuhkust saab võtta tasemeõppes osalemiseks ning tööalase enesetäiendamise eesmärgil täienduskoolituses osalemiseks. Kui õppepuhkus ei ole kantud puhkuste ajakavasse, tuleb sellest tööandjale ette teatada 14 kalendripäeva. Eelnõuga nähakse ette õppelaenu võtmise võimalus lisaks kõrgharidusõppes täiskoormusega õppijatele ka osakoormusega õppijatele.

Eelnõu suunati kolmandale lugemisele, mis toimub 18. veebruaril 2015

Riigikogu stenogrammi vaata siit

Komisjoni esindaja

Mart Meri
Kultuurikomisjoni liige
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon
Telefon: 6316625
E-post: [email protected]

Vastutav nõunik

Angelika Berg
Nõunik-sekretariaadijuhataja
Tel: 6316483
E-post: [email protected]

Tagasiside