Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon arutas 2012. aasta 29. mai istungil reklaami ja otsepakkumise edastamisega seotud probleeme Eesti Rahvusringhäälingus (Rahvusringhääling). Komisjonis esitasid oma seisukohad Eesti Ringhäälingute Liidu juhatuse liige Toomas Vara, Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Agu Uudelepp ja Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Margus Allikmaa.

Eesti Rahvusringhäälingu seadus § 11 sätestab, et Rahvusringhääling ei edasta reklaami ja otsepakkumist ega võta vastu sponsorlusest saadavat toetust. Rahvusringhäälingu nõukogu võib erandkorras lubada reklaami või sponsorteabe edastamist Rahvusringhäälingu saadetes või meediateenustes, kui see kaasneb rahvusvahelise suursündmuse ülekandeõigusega, mis omandatakse EBU (Euroopa Ringhäälinguliit – European Broadcasting Union) vahendusel, või see kaasneb avalikkusele eeldatavalt suurt huvi pakkuva kultuuri või spordi suursündmuse ülekandeõigusega.
Eesti Ringhäälingute Liidu seisukoht on, et Eesti Rahvusringhääling peab olema sponsorlusest ja reklaamist vaba, kuna seda finantseeritakse riigieelarvest. Eesti Rahvusringhäälingu seaduse § 11 lõike 2 punkti 2 väljatöötamisel viidati sellele, et teatud sündmuste kajastamisega tuleb reklaam paratamatult kaasa, kuid nüüdseks on rahvusringhäälingu praktika edastada reklaami ja sponsorteavet saadetes ja meediateenustes suurenenud. Oma kirjas kultuurikomisjonile väitis Eesti Ringhäälingute Liit, et pidev reklaami edastamine on vastuolus seadusandja tahtega ja ka Eesti Rahvusringhäälingu seaduse sisuga. Eesti Ringhäälingute Liidu juhatuse liikme Toomas Vara sõnul ei ole samas tehtud uuringut, kui ulatuslik sponsorteabe, logode ja kaubamärkide näitamine on Rahvusringhäälingu programmis on.

Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Agu Uudelepp tõdes, et kuna uuenenud nõukogu on äsja ametisse astunud ja toimunud on vaid üks koosolek, siis ei ole jõutud veel antud probleemi arutada. Agu Uudelepp juhtis tähelepanu asjaolule, et avaliku huvi mõistet võivad erakanalid ja Rahvusringhääling mõista väga erinevalt.

Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimehe Margus Allikmaa seisukoht on, et Rahvusringhääling ei ole seadust rikkunud. Kui hakata seadust muutma, siis igal aspektil on erinevad mõjud ja tagajärjed ning neid tuleb kaaluda. Rahvusringhäälingu tegevus seoses reklaamide edastamisega toetab ka spordi- ja kultuuriüritusi.

Kultuurikomisjon tänas külalisi seisukohtade esitamise eest ja otsustas reklaami edastamisega seotud probleeme analüüsida. Kultuurikomisjon palub Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonnal teha juriidiline ekspertiis, kas Eesti Rahvusringhäälingu seadus vajab mingil viisil täiendamist, et selgemalt sõnastada reklaami ning sponsorteabe erandkorras esitamine. Komisjon kutsus ülesse Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu täpsustama endapoolset tõlgendust avalikkusele eeldatavalt suurt huvi pakkuvast kultuuri või spordi suursündmusest, seda põhjalikumalt iga reklaamitaotluse puhul kaaluma ning reguleerima taotlustega seotud menetlust.

Täiendav info:
Atko-Madis Tammar
Kultuurikomisjoni nõunik
6316482
[email protected]

 

Tagasiside