Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vabariigi Valitsuse 02. aprillil algatatud halduskoostöö seaduse ja spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (200 SE) eesmärgiks on tagada spordi andmekogu andmete töötlemise ja andmekogu majutamise võimalikult kvaliteetne ja efektiivne tase. Seepärast muudetakse spordiseadust, et võimaldada spordi andmekogu volitatud töötleja ülesannete üleandmist riigi osalusel asutatud eraõiguslikule juriidilisele isikule Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusel, kellel on sporditeabe kogumise, töötlemise ja haldamise pikaajaline kogemus. Kuna tegemist on riigi osalusel asutatud sihtasutusega, siis ei kohaldu talle halduslepingu sõlmimisel väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse regulatsioon. Seepärast täiendatakse halduskoostöö seadust, erandiga, et spordi andmekogu volitatud töötlejaga sõlmitud halduslepingule ei kohaldata üldist teenuste hankelepingu sõlmimise ja hankemenetluse läbiviimise korda. 
 

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 04. aprillil algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (210 SE) soovitakse luua õppetoetuste süsteem, mis võimaldaks minimaalse toimetulekuks vajaliku, et üliõpilasel oleks võimalik keskenduda õppimisele. Üliõpilasele toetuse määramine põhineb nii üliõpilase tegelikul sotsiaalmajanduslikul vajadusel kui ka isiku leibkonna majanduslikul olukorral. Põhitoetust on õigus saada kõigil kuni 26 aastastel täiskoormusel õppivatel ja 100% õppekava täitvatel üliõpilastel. Põhitoetuse suurus kehtestatakse igal aastal riigieelarvega ning eelnõu autorid on arvutustes võtnud selle suuruseks 130 eurot. Majanduslikult raskematest oludest üliõpilastele luuakse vajaduspõhine õppetoetus, mida saavad täis- ja osakoormusel õppivad üliõpilased, kui täidavad 75% õppekava ja kelle leibkonna sissetulek kuus ei ületa igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatavat keskmise sissetuleku ülemmäära. Eelnõu autorid on oma arvutustes võtnud vajaduspõhise õppetoetuse suuruseks 148 eurot. 
 

Eelnõude juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon

 

 

Tagasiside