Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vabariigi Valitsuse 2012 aasta 30. aprillil algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus eelnõu (223 SE) eesmärgiks on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas toimuvate ümberkorralduste toetamine, et oleks võimalik sarnaseid funktsioone koondada ning vajaduse korral ülesandeid tervikuna halduslepinguga SA-le Innove üle anda. Seetõttu on eelnõus ette nähtud seniste Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ülesannete üleandmise võimaldamine halduslepinguga. Seni on ülesandeid täitnud ministeeriumi hallatav riigiasutus ning puudus vajadus halduslepinguga ülesannete üleandmist seaduses reguleerida. Asutuste funktsioonide süsteemsemaks liitmiseks on otstarbekas reguleerida seaduse tasandil ka haldusülesannete üleandmine riigi sihtasutusele.

Eelnõu kohaselt muutub SA Innove pärast halduslepingu sõlmimist keskseks üld- ja kutsehariduse programme ja arendusi koordineerivaks asutuseks. Uuendatav SA Innove jaguneb kolmeks struktuuriüksuseks: üldhariduse ja seire agentuur, kutsehariduse agentuur ja struktuuritoetuse agentuur.

Ümberkorralduste eesmärgiks on koondada nende agentuuride alla kogu Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala vastavate valdkondade, sh programmide ja projektide rakendamine. See annab Haridus- ja Teadusministeeriumile võimaluse muuta tänast olukorda, kus ühes valdkonnas tegutseb mitu Haridus- ja Teadusministeeriumi allasutust.

Eelnõu juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon
 

 

Tagasiside