Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon analüüsis 18. novembri 2014 istungil
erakoolide rahastamise küsimusi seoses Riigikohtu lahendiga. Riigikohus tunnistas oma lahendis põhiseadusega vastuolus olevaks, et riik on andnud kohalikele omavalitsustele riikliku ülesande erakoole rahastada, aga ei ole selleks ette näinud vahendeid riigieelarvest.

„Kultuurikomisjon leidis, et olukorral ei ole kiiret ja lihtsat lahendust. Raha eraldamise süsteemi väljatöötamise käigus on vaja lahendada veel mitmeid seonduvaid küsimusi, näiteks kohalike omavalitsuste otsustusõigus erakoolide rajamisel ning erakoolide õppemaksu suurus, kui riik erakooli tegevust olulisel määral toetab,“ ütles kultuurikomisjoni esimees Lauri Luik.

Luik rõhutas, et kõiki koole peab käsitlema võrdselt sõltumata nende omandivormist ja tänane erakoolide võrk ei tohi rahastamise muutmisel kannatada.

Kultuurikomisjon tegi haridus- ja teadusministeeriumile ettepaneku koostada erakoolide rahastamise analüüs ja pakkuda komisjonile arutamiseks lahendusvariandid.

 

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 51 69 152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside