Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu eesmärk on viia erakooliseaduse § 15 lõige 1 kooskõlla põhiseadusega vastavalt õiguskantsleri ettepanekule, mille kohaselt peab avalikule võimule kuuluvas erakoolis olema tagatud igaühele õigus saada eestikeelset õpetust. Eelnõu sätestab, et gümnaasiumi õppekeele määramisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kehtestatud nõuetest, kui gümnaasiumi pidaja osanik, aktsionär, asutaja või liige on riik või kohalik omavalitsus. Nimetatud gümnaasiumis või selle üksikutes klassides võib õpe toimuda eesti keelest erinevas keeles või kakskeelsena, kui selleks annab loa Vabariigi Valitsus, tuginedes erakooli arengukavast lähtuva nõukogu ettepanekule ja kooli pidaja taotlusele. 

Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Riigikogu stenogrammi vaata siit

Seotud uudised:
20.02.2013: Erakooliseaduse muutmise eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise
14.09.2012: Riigikogu arutas õiguskantsleri ettepanekut eestikeelse hariduse kättesaadavuse   piisavusest
10.09.2012: Kultuurikomisjon arutas üldhariduse küsimusi
 

 

Komisjoni esindaja:
Paul-Erik Rummo
Kultuurikomisjoni liige
Eesti Reformierakonna fraktsioon
Tel: 6316575
E-post: Paul-Eerik.Rummo@riigikogu.ee

Vastutav nõunik:
Atko-Madis Tammar
Kultuurikomisjoni nõunik
Tel: 6316482
E-post: Atko-Madis.Tammar@riigikogu.ee 

Tagasiside