Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon arutas oma tänasel, 16. detsembri 2013 a istungil „Kultuuripoliitika põhialuseid aastani 2020“. Kui Riigikogu otsuse eelnõu heaks kiidab, siis alates 2014. aastast teeb kultuuriminister kord aastas Riigikogule ülevaate kultuuripoliitika põhialuste elluviimisest.

Kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas tõi esile tehtud töö tähtsuse. „Tunnustame kultuuriministeeriumit hea koostöö eest ja täname organisatsioone nende panuse eest kultuuripoliitika põhialuste väljatöötamisel. Aga töö ei ole sellega lõppenud. Järgmises etapis töötatakse välja tegevuskava ja viiakse see ellu,“ ütles Klaas. Ta pidas ka oluliseks, et enne iga-aastaseid kultuuriministri ettekandeid Riigikogus oleksid ette nähtud konsultatsioonid kultuuriorganisatsioonidega, et saada tagasisidet tegevuskava elluviimise kohta.

Riigikogus menetlusse võetud kultuuripoliitika põhialuste põhjal langetatakse kultuurivaldkonna riiklikud otsused aastani 2020. Riiklik kultuuripoliitika lähtub Eesti põhiseaduslikust sihist tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Kultuuripoliitika eesmärk on kujundada loovust väärtustav ühiskond, hoides ja edendades eesti rahvuslikku identiteeti. Samuti uurides, talletades ja kandes edasi kultuurimälu. Luuakse soodsad tingimused elujõulise, avatud ning mitmekesise kultuuriruumi arenguks ja kultuuris osalemiseks.

Kultuurikomisjon otsustas tänasel istungil saata „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ eelnõu (553 OE) Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele 15. jaanuaril 2014. Seda tutvustas komisjonile kultuuriminister Urve Tiidus.
 

Riigikogu pressiteenistus
16. detsember 2013
Kati Varblane, 631 6353, 51 69 152
[email protected]
 

Tagasiside