Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon kuulas oma 14. jaanuari 2013. aasta istungil haridus- ja teadusministri Jaak Aaviksoo ülevaadet uuest kutseõppeasutuse seaduse tervikteksti eelnõust.

Ministri sõnul on kutsehariduse süsteemi muudatused kavandatud selliselt, et kutseõpe oleks rohkem väljundipõhine, põhinedes kvalifikatsiooniraamistiku kutsetasemetel ning tugevamalt seotud tööturuga. Praktikas tähendab see, et kutseõppe lõpetaja peaks saama kutse, mis on tõendatud kutsetunnistusega. Sealjuures, kui õpilane ei läbi kutseõpet täies mahus, peaks ta siiski saama osalisi oskusi kinnitava tunnistuse, mis on vastavalt madalama kvalifikatsiooni kutsetunnistus. Eelnõuga luuakse õppekavade hindamise ehk akrediteerimise korraldus, et tagada õppetöö kõrge kvaliteet. Kutseõppeasutuse õppekasvatusala töötajate kvalifikatsiooninõuded sätestatakse seaduse tasandil, nõuetele vastavust hindab kooli direktor. Muudetakse kooli õppekeele regulatsiooni.

Arutelu käigus uuriti, kas muudatused mõjutavad ka üldhariduseõpet kutseõppeasutustes. Vastuse kohaselt peeti eelnõu koostamisel oluliseks integreerida kutseõppeasutuses antavat üldharidusõpet tihedamini kutseõppega ning võimaldada õpilastel üldhariduse komponenti vastavalt oma erialale küllalt suures mahus diferentseerida. Kutseõppekavad kavandatakse uue seadusega kooskõlla viia kahe aasta jooksul. Arutati, milline võiks olla kõrgeim kutsekvalifikatsiooni tase, mille omandamiseks vajalikku õpet võiks kutseõppeasutus läbi viia. Eelnõuga on kavandatud 5. astme ehk tehniku kutse omandamiseks vajalik õpe.  Kvalifikatsioonitasemetele 6 – 8 vastavat õpet antakse kõrgkoolis. Lisaks küsiti täpsustavaid küsimusi tugiteenuste sisu, eestikeelsele õppele ülemineku rakendussätte, toitlustamist puudutava muudatuse, praktikakorralduse, riikliku koolitustellimuse süsteemi ning kutseõppeasutuste võrgu kohta.

Komisjon soovib enne Riigikogu täiskogusse esimesele lugemisele minekut arutada eelnõu üldpõhimõtteid ka erinevate huvigruppidega.

Eelnõuga seotud materjale vaata siit

Komisjoni esindaja:
Lauri Luik
Kultuurikomisjoni liige
Reformierakonna liige
Tel: 6316468
E-post: [email protected]

Vastutav nõunik:
Atko-Madis Tammar
Kultuurikomisjoni nõunik
Tel: 6316482
E-post: [email protected]
 

 

Tagasiside