Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon kuulas 24. septembri 2012.a istungil Riigikontrolli esindajate ülevaadet kõrgkoolide tulemuslepingute täitmise aruandest. Istungil osalesid Riigikontrolli peakontrolör Tarmo Olgo, auditijuht Külli Nõmm ja vanemaudiitor Kristjan Paas. Haridus- ja teadusministeeriumi seisukohti tutvustas kõrgharidusosakonna juhataja Mart Laidmets.

Nõmm meenutas, et 2008. a korraldas Riigikontroll auditi kõrghariduse riikliku koolitustellimuse kohta, kus juhiti tähelepanu peamistele riikliku koolitustellimuse ja selle täitmise kitsaskohtadele. 2009.a muudeti kõrghariduse riikliku koolitustellimuse regulatsiooni ning sõlmiti 3-aastased tulemuslepingud. 1. jaanuarist 2013.a jõustub kõrghariduse riikliku rahastamise uus regulatsioon.

Käesolevas auditis soovitab Riigikontroll pöörata suuremat tähelepanu tulemuslepingute näitajate valikule ja sisustamisele; töötada välja põhimõtted, kuidas selgitada välja riigi vajadused õppekohtade järele ja millest lähtuvalt riik tellib kõrgkoolidelt õppekohtade avamist; pöörata tegevustoetuse eraldamisel tähelepanu kõrgkoolide omavahelisele koostööle ning algatada ülikooliseaduse muudatus avalik-õiguslike ülikoolide finantskohustuste võtmise reeglite täpsustamiseks.

Laidmetsa sõnul on Haridus- ja Teadusministeerium varasemaid puudujääke tunnistanud, mistõttu töötati välja kõrghariduse riikliku rahastamise muudatused. Ülikooliseaduses sätestatud riikliku rahastamise eraldamise näitajaid täpsustav määrus on ettevalmistamisel.

Arutelu käigus küsiti täpsustavalt, mil viisil oleks võimalik riigil mõjutada või anda ülikoolidele soovitus õppekohtade avamiseks. 1. jaanuaril 2013 jõustuvate ülikooliseaduse muudatuste kohaselt on tegemist tulemuslepingu sõlmimisel peetavate läbirääkimiste objektiga. Uuriti ka, millest lähtub Riigikontrolli soovitus kehtestada ülikoolidele finantskohustuste võtmisel täpsemad reeglid. Vastuse kohaselt on tegemist laiema – kõiki avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid puudutava temaatikaga, millele tuleb läheneda üldisemalt.

 

Riigikontrolli aruannet vaata siit

 

Angelika Berg
6316483

                                                                            

 

Tagasiside