Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon tutvus 23. oktoobri 2012 istungil järgmise aasta Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvekavaga. Istungil osales haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo.

Aaviksoo tutvustas eelarve kujunemise protsessi ja tõi välja Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemiseala 2013. aasta eelarveprioriteedid. Kesksel kohal on õpetajate palgatõus, mis põhineb nii-öelda kolmel sambal – riigieelarve mahu suurenemisel, koolivõrgu korrastamisest vabanevatel vahenditel ning koolide sisemiste ressursside korrastamisest tulenevatel vahenditel. Teisteks prioriteetideks on vajaduspõhiste õppetoetuste rahastamine, kutsereformi läbiviimine, mille käigus viiakse kutseõppe õppekavad vastavusse tööturu vajaduste ja pädevustega; üldhariduskoolide koolivõrgu korrastamine; õppenõustamise ja tugistruktuuride võrgustiku arendamine; IT-alase võimekuse arendamine; kõrgharidusreformi käivitamine ja selleks vajalikud lisavahendid ning täienduskoolituse valdkonna ümberkujundamine.

Arutelu käigus küsiti täiendavaid küsimusi õpetaja palgatõusu rahastamise kohta. Õpetajate palgavahendite kasvuks on kavandatud 11 protsenti, mille tagajärjel peaks õpetajate palga alammääraks kujunema 715 eurot kuus ning keskmiseks palgaks 860 eurot kuus. Otsitakse täiendavaid allikaid, et õpetajate palgatõus jätkuks ka järgmistel aastatel. Küsiti koolivõrgu ümberkorraldamisega seotud rahastamiskavatsuste kohta. Haridus- ja Teadusministeerium jätkab riigigümnaasiumide võrgu loomist ning jälgib, millised mõjud on sellel kohaliku omavalitsuse peetud gümnaasiumidele. Küsiti rahvusvaheliste õppekavade (IB õppekava) alusel õppe rahastamise korrastamist. Valitsuskabinet on teinud esialgse rahastamise kava aastani 2015. Kõrgharidusvaldkonnas küsiti tulemus- ja erialastipendiumite loomise kava kohta. Praegu on olemas erialastipendiumid õpetajakoolituses ning IT-valdkonnas. Täiendavaid erialastipendiumide loomiseks võiks kasutada teadus- ja arendustegevuse rahalisi vahendeid. Tulemusstipendiumide põhimõtted on alles kujundamisel. Küsimused puudutasid lisaks kõrgkoolide õppekavadesse ettevõtlusõppe sisseviimist. Seda kavandab Haridus- ja Teadusministeerium koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Ministeeriumide ja ettevõtjate koostööd arendatakse ka kutseharidusreformi ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

2013. a riigieelarve eelnõu esimene lugemine Riigikogu täiskogus toimus teisipäeval, 23. ja kolmapäeval, 24. oktoobril.
Stenogramme vaata: 23. oktoober ja 24. oktoober

Vaata 2013. a riigieelarve eelnõu siit

 

Info:
Angelika Berg
Kultuurikomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja
Tel: 6316483
E-mail: [email protected]

 

Tagasiside