Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon tutvus 22. oktoobri 2012 istungil järgmise aasta Kultuuriministeeriumi eelarvekavaga. Istungil osales kultuuriminister Rein Lang.

Kultuuriministeeriumi üheks prioriteediks 2013 aastal on riigieelarvest palka saavate kultuuritöötajate palgakasv. Keskmiselt 5 protsendiliseks palgakasvuks nähakse riigieelarve eelnõus ette lisavahendid summas 2,5 miljonit eurot. Olulise muudatusena on toetusprogrammides kavas seniste üheaastaste toetuslepingute asemel hakata kultuuripoliitiliselt oluliste muusika-, filmi- ja kirjandusfestivalidega sõlmima mitmeaastased toetuslepingud. 2013. aastal suurenevad Eesti Kultuurkapitali vahendid, mis suunatakse kultuuriprojektide rahastamiseks. Võrreldes 2012 aastaga suureneb sihtotstarbelise raha hulk 5.2 protsenti. Lisaks on järgmisel aastal 8.6 protsenti enam vahendeid harrastusprojektide rahastamiseks tänu hasartmängumaksu suuremale laekumisele. Üheks prioriteediks on Eesti Vabariigi 95. aastapäeva tähistamine, mis on märgiliseks sissejuhatuseks juubeliaastasse Eesti Vabariik 100.

Riigieelarvelised lisavahendid on kavandatud ka Eesti Olümpiakomiteele summas 0.9 miljonit eurot ja ETV2 arendamiseks summas 0.7 miljonit eurot. Eesti Rahva Muuseumi peahoone ehitamise finantseerimine on tagatud riigi eelarvestrateegias 2013 – 2016, rahastamisallikaks on olulises mahus Kultuurkapitali eelarves kultuuriobjektide rajamiseks kavandatud vahendid ning Riigi Kinnisvara AS vahendid. Suuremad renoveerimistööd tehakse Eesti Ajaloomuuseumis, Eesti Kunstimuuseumis, Vanemuise teatris ja Tartu Pauluse kirikus.

Arutelu käigus küsiti investeeringutega seotud kulude vähenemise põhjuseid. Tegemist on Euroopa Liidu fondidest rahastatud ühekordsete projektide kaasfinantseerimise lõppemisest tuleneva vähenemisega. Arutati erinevaid teatritega seotud teemasid (olemasolevate sihtasutuste rahastamine, uute sihtasutuste loomine, teatrite haldustoetused, investeeringud Vanemuise teatrisse ja Nukuteatrisse, Ugala Teatri ja Kultuuriakadeemia koostöö). Küsiti, kas kultuurivaldkonna sihtasutused või Eesti Kultuurkapital kavandavad uue kõrghariduse rahastamise tingimustes ka uusi erialastipendiumeid. Kultuurkapitalil on hetkel mitmeid stipendiume ning sellist suunda tuleks kindlasti edendada. Kultuurkapitalil on selleks ka vajalik paindlikkus. Küsiti, kas Kultuuriministeerium on teinud ettepanekuid hasartmängumaksu nõukogu sporditoetuste eraldamise põhimõtete muutmiseks. Rahastamise ebaselgusele on juhtinud tähelepanu ka Riigikontroll.  

 

2013. a riigieelarve eelnõu esimene lugemine Riigikogu täiskogus toimub teisipäeval, 23. oktoobril.

 

Vaata 2013. a riigieelarve eelnõu siit

 

Info menetluse kohta:
Angelika Berg
Kultuurikomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja
Tel: 6316483
E-mail: [email protected]

 

 

Tagasiside