Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kultuurikomisjon arutas oma 15. novembri istungil Eesti seisukohti Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule: „Audiovisuaalteoste internetis levitamise kohta Euroopa Liidus: võimalused ja probleemid digitaalse ühtse turu kujundamisel.“ Seisukohti tutvustasid Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus ja eraõiguse talituse nõunik Triin Tõnisson.

 

Komisjoni liikmed esitasid küsimusi Eesti seisukoha kohta mitte toetada päritolumaa põhimõtte laiendamist interneti kaudu osutatavatele audiovisuaalmeedia teenustele. Selle põhjuseks on hetkel puuduv tõhus mehhanism internetitehnoloogia päritolumaa kindlaksmääramiseks. Lisaks küsiti täiendavat selgitust, mis põhjusel ei toeta Eesti autorile või esitajale täiendava hüvitise andmist teose edastamise eest internetis. Põhjusena toodi, et Eesti seisukoha järgi võib selline täiendav platvorm pigem takistada teoste kiiret levikut nii õiguslikult kui ka majanduslikult ning eelkõige toetab Eesti litsentsilepingute alusel autoritasu maksmist, mis on õigusselgem.

 

Tunti huvi, milline võiks olla internetis arhiivide üldsusele kättesaadavaks tegemiseks võimaliku erandi maht ning kas Eestil on positiivsed näiteid erivajadustega inimestele interneti kaudu osutatavale audiovisuaalmeediateenusele ulatuslikuma ligipääsu loomisel. Selgitustes toodi välja, et roheline raamat ei täpsusta arhiivide kättesaadavuseerandi mahtu, kuid Eesti pidas vajalikuks, eelkõige lähtudes filmipärandiga seotud huvigruppide ettepanekutest, toetada erandi loomise kavatsust. Samuti soovib Eesti põhimõtteliselt toetada puuetega inimeste paremat ja ulatuslikumat ligipääsu interneti teel pakutavatele audiovisuaalmeedia teenustele ning peab vajalikuks selles suunas edasi tegutsemist.

 

Arutelu tulemusel otsustas komisjon toetada Vabariigi Valitsuse väljatöötatud seisukohti ning edastas sellekohase arvamuse Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonile.

 

 

 

Tagasiside