Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon käsitles oma 18. novembri 2013 . a istungil „Noortevaldkonna arengukava 2014-2020“, mis annab ülevaate noortevaldkonna strateegilistest tegevustest. Eesmärk on luua noortele paremad võimalused arenguks ja eneseteostuseks, et toetada loova ühiskonna kujunemist.

„Kultuurikomisjon toetab noorte valdkonda esile tõstvat strateegiat. On kiiduväärt, et haridus- ja teadusministeerium on võtnud endale selle valdkonna eestkõneleja rolli. Kuna noortega töötavad mitmed ministeeriumid, siis on väga oluline koostöö,“ ütles kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas.

Noortevaldkonna arengukava keskendub viiele teemale: loovuse ja omaalgatuse toetus; noorte ebavõrdsete olude mõjude vähendamine (arenguvõimalused ja tõrjutus); aktiivne osalus kogukonnas; edukus tööturul; kvaliteetne noortepoliitika ja noorsootöö.

Arengukava juhib tähelepanu, et 7-26- aastaseid inimesi ei saa käsitada homogeense grupina „noored“. Tuleb arvestada iga noore individuaalsust.

Kultuurikomisjon tunnustas haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo esitatud ülevaadet, kuidas noori ja teisi partnereid on kaasatud noortevaldkonna arengukava väljatöötamisse. Samas soovisid komisjoni liikmed, et kohalike omavalitsuste noorte volikogude roll oleks arengukavas paremini sõnastatud.

„Hea on tõdeda, et eesmärgid on hästi sõnastatud ning osapooled on saanud arengukava omavahel arutada. Nüüd on see vaja ellu viia,“ ütles Klaas.

Valitsus kavandab „Noortevaldkonna arengukava 2014-2020“ kinnitamist pärast parandusettepanekute sisseviimist.

Riigikogu pressiteenistus

 

Kati Varblane, 6316 353, 51 69152
kati.varblane@riigikogu.ee

 

 

Tagasiside