Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kultuurikomisjon toetas oma 5. novembri 2013. a  istungil loovisikute ja loomeliitude seaduse eelnõu, millega peamiselt muudetakse loometoetuste maksmise korda ja nende arvestamist, loomeliitude tunnustamise aluseid ning luuakse loomeliitude andmekogu.

Seaduse muudatustega leevendatakse vabakutseliste loovisikute ravi-ja pensionikindlustusega seotud probleeme seoses nende tegevuse ja loometegevusest saadava sissetuleku laekumise eripäraga.

„Eelnõu võimaldab loomeliitudel maksta eraisikute loometoetustelt ära ravi- ja pensionikindlustus ning sotsiaalmaks. Praegu peab vabakutseline loovisik olema registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjaks ning see on neile tülikas,“ ütles kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas.

Samuti hakkab riik arvestama ühe loovisiku pealt makstavat toetust loomeliidule vaid üks kord, st. ühe isiku eest eraldatakse üks toetus. Juhul kui inimene kuulub mitmesse loomeliitu, siis jagatakse tema pealt arvestatav toetuse summa kõigi nende loomeliitude vahel võrdselt. Inimene võib teha avalduse, milles palub enda eest määratav toetuse osa eraldada vaid ühele loomeliitudest, millesse ta kuulub.

Eelnõu täpsustab aluseid, mille põhjal on kultuuriministril võimalik keelduda mittetulundusühingu loomeliiduna tunnustamisest. Seeläbi on võimalik piiritleda riigi sotsiaalsete partnerite ringi suhtluses konkreetse loomeala inimestega.

Eelnõuga luuakse võimalus asutada loomeliitude üle arvestuse pidamiseks ning järelevalve teostamiseks loomeliitude andmekogu. Kehtiva seaduse kohaselt seisneb loomeliitude üle arvestuse pidamine tunnustuse taotlemisel esitatud dokumentide ning muude esitatavate andmete ja dokumentide säilitamises.

Kultuurikomisjon otsustas saata loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE I) Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele 14. novembril ning määras muudatusettepanekute tähtajaks 22. novembri kl. 16.00.

 

Riigikogu pressiteenistus
5. november 2013

Kati Varblane, 631 6353, 51 69 152
[email protected]

 

Tagasiside