Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon arutas täna, 25. veebruari istungil Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna juhataja Uku Torjuse ja peaspetsialisti Pille Vaiksaare osavõtul Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu. 11. veebruaril 2013 andsid eelnõu kohta arvamuse Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Anneli Susi ja õigusosakonna jurist Kaur Kittus. Istungitel osales eelnõu ettevalmistaja Riigikogu liige Helmen Kütt. Eelnõule on arvamuse andnud Riigikogu sotsiaalkomisjon.

Eelnõuga soovitakse laiendada 80 – 100 protsendiliselt püsivalt töövõime kaotanud isikutele kehtivat õppelaenu kustutamise korda isikutele, kes puudega lapse hooldamise tõttu ei tööta ning kellele valla- või linnavalitsus maksab toetust puudega lapse hooldamise eest.

Sotsiaalministeeriumi ametnike sõnul on ministeeriumil kavas puuetega laste toetuste ja teenuste olukorda kaardistada, analüüsida ning seejärel luua terviklik süsteem, mis aitaks ka olukorras, mida käesoleva eelnõuga püütakse reguleerida. Samas on sellise süsteemi loomise protsess alles algusjärgus.

Sotsiaalkomisjon juhtis oma arvamuses tähelepanu, et kuigi eelnõu on vajalik, tuleks väljapakutud muudatust siiski täpsustada, sätestades tingimused, millal krediidiasutusel tekivad alused loobuda laenu tagasinõudmisest laenuvõtja käest.  Arutelus jõuti arusaamisele, et pigem peaks soodustatud isikute ring piirnema raske ja sügava puudega laste vanematega, kelle lapsed on suure hoolduskoormusega.

Kultuurikomisjon otsustas konsensuslikult esitada eelnõu Riigikogu täiskogu päevakorda teisipäevaks, 26. märtsiks, esimene lugemine lõpetada ning määrata muudatusettepanekute tähtajaks 10 tööpäeva (10.04).

Sotsiaalkomisjoni arvamust vaata siit

Eelnõu materjale vaata siit

 

Komisjoni esindaja:
Kaia Iva
Kultuurikomisjoni liige
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon
Tel: 6316557 
E-post: [email protected]

Vastutav nõunik: 
Angelika Berg
Nõunik-sekretariaadijuhataja
Tel: 6316483
E-post: [email protected]

 

Tagasiside