Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon arutas 8. oktoobri 2012 istungil Keskerakonna fraktsiooni algatatud põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 82 lõike 3 muutmise eelnõu 240 SE.

Kehtiva seaduse kohaselt määratakse igal aastal riigieelarvest toetus valdadele ja linnadele munitsipaalkoolide õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate töötasu ning täienduskoolituse, investeeringute ja õppevahenditega seotud kulude katmiseks. Tugispetsialistide (eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi)  teenuse rakendamiseks tuleb võimalused luua kohalikul omavalitsusel endal.

Eelnõu eesmärgiks on muuta kooli rahastamise ja eelarve paragrahvi selliselt, et kohalikest omavalitsustest kooli pidajad võiksid riigi poolt antavat hariduskulude toetust kasutada ka tugispetsialistide tööjõukulude katteks.

Vabariigi Valitsuse eelnõu ei toetanud. Valitsuse seisukohti tutvustas Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Janar Holm. Holm rõhutas, et Haridus- ja Teadusministeerium peab tugispetsialistide teenuse kättesaadavust kõikidele õpilastele väga vajalikuks, kuid ei soovi muuta üldist regulatsiooni, et tugispetsialistide teenuse tagamise kohustus on kohalikul omavalitsusel. Kuna praktikas on tõusetunud väiksemates kohalikes omavalitsustes pakutava tugispetsialistide teenuse kvaliteedi küsimusi, on kavas arendada maakondlike nõustamiskomisjonide pädevust keskse tugiteenuste pakkujana. Selleks on 2013. aasta riigieelarves kavandatud ka täiendavaid rahalisi vahendeid.

Komisjon otsustas saata eelnõu Riigikogu täiskogusse esimesele lugemisele neljapäeval, 18. oktoobril, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ning määrata muudatusettepanekute tähtajaks. 3. detsembri 2012.

Eelnõuga seotud materjale vaata siit

Eelnõu algataja esindaja:
Mailis Reps
Kultuurikomisjoni liige
Tel: 6316628
E-post: [email protected]

Eelnõu komisjonipoolne esindaja:
Liisa Pakosta
Kultuurikomisjoni liige
Tel: 6316425
E-mail: [email protected]                 

Info menetluse kohta:
Atko-Madis Tammar
Kultuurikomisjoni nõunik
Tel: 6316482
E-mail: [email protected]

 

 

 

Tagasiside