Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon arutas 17. veebruari 2014.a. istungil Eesti seisukohti Euroopa Komisjoni korraldatud autoriõiguse regulatsiooni läbivaatamist puudutavas avalikus konsultatsioonis. Euroopa Komisjon on algatanud laiapõhjalise arutelu Euroopa autoriõiguse uuendamisvõimaluste kohta digitaalse siseturu tingimustes ning Eesti on otsustanud aruteludes aktiivselt osaleda.

Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Kärt Nemvalts andis ülevaate Euroopa Komisjoni korraldatud avaliku konsultatsiooni etapist ning Vabariigi Valitsuse koostatud Eesti seisukohtadest. Eesti toetab digitaalse teenuse turu edendamiseks autoriõiguse ajakohastamist, pidades seejuures oluliseks pilvandmetöötluse arengust tulenevate mõjude arvestamist. Eesti peab olulisemateks teemadeks vabakasutusega seonduvaid küsimusi, sealhulgas vabakasutuse piiride täpsustamist ning vabakasutuse ja ainuõiguste omavahelise tasakaalu  leidmist nii autori kui kasutaja huve silmas pidades. Eesti on seisukohal, et vabakasutuse regulatsiooni tuleb kindlasti kaasajastada ning leida süsteem, mis on piisavalt paindlik, et olla kooskõlas tänapäeva tehnoloogiast tulenevate võimalustega. Lisaks toetab Eesti e-raamatute teema põhjalikumat analüüsi, sealhulgas e- raamatute raamatukogudes kättesaadavaks tegemise võimalusi.  Eesti juhib oma seisukohtades tähelepanu, et linkimine õiguspäraselt avaldatud infosisule ei riku üldjuhul isikutele kuuluvaid autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi ning  peab oluliseks, et linkimise ja veebilehitsemise osas kujundataks sellest lähtuvalt ühtne käsitlus.  

Arutelu käigus uuriti täpsemalt creative commons (CC) reegli võimalust olla vabakasutusele piisav alternatiiv, kuid jõuti tõdemusele, et CC näol on tegemist autorite vabatahtliku nõusolekuga lubada oma teost kasutada (ehk et CC eelduseks on ikkagi autori nõusolek), samas kui vabakasutuse puhul ei ole autori nõusolek üldse vajalik, mistõttu ei saa CCd vaadata kui vabakasutuse paindlikku vormi. Seepärast tuleb siiski kaaluda, kuidas teadud vaba kasutuste juhtudel saavutada kokkulepe ainuõigustele seatavates erandites (eriti info liikumisel teadus- ja hariduskoostöös ning puuetega inimestele). 

Kultuurikomisjon tegi ettepaneku kaasata edaspidisesse konsultatsiooniprotsessi lisaks info tootjatele ka info tarbijate esindajaid ning tõi sobivate kaasatavatena välja Eesti Õpilaskondade Liidu ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu.  

Kultuurikomisjon otsustas juhtida tähelepanu vabakasutuse teema olulisusele ja soovitada Eesti seisukohtades veelgi enam rõhutada, et autoriõiguse arengud ei tohi kinnistada jäika autorikeskset õiguskorraldust, vaid peaksid olema kaasaegsed ja paindlikud. Komisjon edastas asjakohase arvamuse Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonile.

 

 

Lisainformatsioon:
Angelika Berg
Tel: 6316483
E-post: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

Tagasiside