Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon otsustas 2012. aasta 15. mai istungil saata Vabariigi Valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE) Riigikogu täiskogusse teisele lugemisele kolmapäeval, 30. mail.

Pärast esimest lugemist eelnõule muudatusettepanekuid ei laekunud. Kultuurikomisjon tegi eelnõule kaks muudatusettepanekut, mille tulemusena muudetakse nooremteaduri ametikoha regulatsiooni teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses. Ettepaneku kohaselt tunnistatakse kehtetuks teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse säte, mis annab alates 2012. aasta 1. jaanuarist immatrikuleeritud doktorandile õiguse nõuda ülikoolilt nooremteaduri töölepingu sõlmimist ja paneb ülikoolile sellekohase kohustuse. Muudatuse tulemusel täidetakse nooremteaduri ametikoht reeglina avaliku konkursi korras ja nooremteaduriga sõlmitakse tähtajaline tööleping kuni viieks aastaks.
Kultuurikomisjoni ettepanekul on nooremteadur teadustöötaja, kes osaleb juhendaja juhendamisel teadustöös ning tema tööülesanded määratakse töölepingus vastavalt teadus- ja arendusasutuse, kes nooremteaduri ametikoha loob, vajadustele ja võimalustele. Eelnõust jäetakse välja säte, mille kohaselt doktorant, kes töötab nooremteadurina, ei või saada doktoranditoetust.

 

Tagasiside