Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon arutas teisipäevasel 20.mai 2014 istungil koos huvigruppidega koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusi, et leida lahendusi lasteaiakohtade puuduse leevendamiseks.

Eelnõuga on kavas muuta lapsehoiu võimalused paindlikumaks ning anda kohalikule omavalitsusele võimalus lapsevanema nõusolekul asendada pooleteise- kuni kolmeaastase lapse lasteaiakoht lapsehoiu kohaga. Sel juhul ei või lapsehoius vanema poolt kaetav osa ületada 20 protsenti valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Lisaks sätestatakse eelnõus ühe pere lastele õigus käia samas lasteaias.

„Eelnõu mõte on leevendada lasteaiakohtade puudust ning vähendada pikki ootejärjekordi, et kõik lapsevanemad saaksid soovi korral oma lapsele lasteaia või lastehoiu koha. Kohtumisel jäi kõlama, et lapsevanematel peaks säilima valikuvabadus lastehoiukoha valimisel, seda ei tohiks kohalik omavalitsus vanemale dikteerida. Ühe mõttena käidi välja idee kaaluda lastehoiu toetuse ülempiiri kehtestamist, mida kohalik omavalitsus peab kompenseerima,“ ütles kultuurikomisjoni esimees Lauri Luik.

Istungil leiti, et lasteaia ja lapsehoiu nõudeid peaks ühtlustama, et lapsi koheldaks võrdselt. Täpsustamist vajavad ka laste ja täiskasvanute suhtarv rühmas.

Lasteaia- ja lapsehoiuvõimaluste parandamiseks on kavas kasutusele võtta Euroopa Liidu vahendeid. Sotsiaalministeerium kavatseb sotsiaalfondi raames toetada ca 6,5 miljoni euro eest 1200 lapsehoiukoha loomist, millele lisandub kohalike omavalitsuste 30%-line omaosalus. Siseministeerium planeerib alushariduse ja lapsehoiu infrastruktuuri toetamist regionaalarengu fondist 34 miljoni ulatuses.

Istungil osalesid haridus- ja teadusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, Tallinna ülikooli, alushariduse juhtide ühenduse, lasteaednike liidu, lapsehoidjate kutseliidu, maaomavalitsuste liidu ja linnade liidu esindajad.

Riigikogu lõpetas koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (641 SE) esimese lugemise 7. mail.

Fotod istungilt: https://fotoalbum.riigikogu.ee/v/Komisjonid/XII+Riigikogu/Kultuurikomisjon/koolieelne/

Seotud uudis:
08.05 Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise

 

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353; 51 69 152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside