Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kolmapäeval, 22. augustil külastas kultuurikomisjon Narva Muuseumi, mille direktor Andres Toode tutvustas muuseumi tegevust ning tulevikuplaane Narva linnuse ja bastionide renoveerimisel. Narva muuseumi, linnuse ning bastionide edendamise eesmärgil kavatsevad Narva linn ja Kultuuriministeerium Eesti riigi esindajana ühiselt asutada sihtasutuse.

Kultuuriministeeriumi asekantsler Anton Pärn andis täiendavalt selgitusi kavandatava sihtasutuse loomisest, aga ka uue muuseumiseaduse eelnõu ettevalmistamisest ja menetlemise kavast. Eelnõu eesmärgiks on muuseumimaastiku korrastamine tervikuna, aga ka muuhulgas kogude korrastamise aluste loomine. 

Komisjoni liikmed tundsid huvi Narva Muuseumi rahvusvahelise koostöö ja koostöö kohta teiste Eesti muuseumidega. Narva Muuseum osaleb aktiivselt Läänemere-äärsete Linnuste Assotsiatsioonis. Koostöös teiste Eesti muuseumidega korraldatakse igal aastal muuseumide festivali Narvas. Kõne all olid teadustöö võimalused muuseumis ning muuseumitöötajate järelkasv. 

Seejärel kohtuti Narva teatri “Ilmarine” esindajatega. Kohtumisele olid kutsutud ka Narva rahvuskultuuri seltside esindajad. Oma seltsi tegevust tutvustasid Alla Matvejeva Narva linna Slaavi Kultuuriseltsist Svjatogor, Galina Maljarova Narva Ukraina Kaasmaalaskonnast ja Helle Kuldsepp Narva Ingerisoomlaste Seltsist. 

Külastati Aleksandri Suurkirikut, kus koguduse õpetaja Villu Jürjo andis ülevaate kiriku renoveerimistöödest ning edasistest plaanidest. 

Kultuuril on Narvas väga oluline roll ning komisjon soovib Narva kultuurikorralduse teemaga edaspidigi tegeleda. 

Neljapäeval, 23. augustil pidas komisjon õpetajakoolituse teemalise väljasõiduistungi Tartu Ülikooli Narva Kolledzis. Kultuurikomisjoni esimehe Urmas Klaasi sõnul on hariduse sisu edendamise üheks keskseks küsimuseks õpetajakoolitus ja selle väärtustamine, millega peab käsikäes käima ka õpetajate ettevalmistus ja õpetajate täiendkoolitus. Kolledži direktor Katri Raik tutvustas kooli kogemust õpetajate täiend- ja ümberõppe vallas ning mitmekeelse kooli või lasteaia õpetajate koolitamisel. Direktor peab väga oluliseks üldpedagoogilise õppe kaasajastamist, psühholoogilist- ja karjäärinõustamist, teise eriala valikute mitmekesistamist ning paindlikkust õppe korraldamisel vastavalt vajadusele ja huvile.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna peaekspert Vilja Saluveer tutvustas SA Archimedese ja SA Innove kureeritavaid õpetajakoolituse programme ning ministeeriumi uusi fookusi – õpetajakoolituse didaktilise teadmise arendamine, praktikakorralduse parandamine  ja õpetajakoolituse populariseerimine. 

Aruteludes tõusis esile suur vajadus õpetajakoolituse õppejõudude järele. Viidati, et üheks õppejõudude töö väärtustamise viisiks võiks olla õppejõudude endi poolt tehtud õpikute arvestamine teadustööna. Mööndi, et ülikoolide rahastamine läbi tulemuslepingute ja Euroopa Liidu tõukefondide abil peab kindlasti toetama õpetajakoolituse arengut.

Komisjon tutvus TÜ Narva Kolledži uue maja ehitusega. Kolledži direktor avaldas arvamust, et uus maja on uue Narva sümbol. Kultuurikomisjoni esimees tähendas, et kolledži töö Ida-Virumaal on väga tänuväärne ja uus õppehoone on eestluse seisukohalt märgilise tähendusega. Lähemal ajal vajab lahendamist ka kolledži ühiselamu remondi küsimus.

Arutelul osalesid lisaks Narva Kolledži õppedirektor Alo Lõoke ning haldusjuht Jaanus Villiko.

Komisjon otsustas jätkata õpetajakoolituse teemaarutelusid Tallinna ja Tartu Ülikoolides ning valmistada ette õpetajakoolituse arutelu Riigikogu täiskogus.

 

Angelika Berg                                                                                                               kultuurikomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja

[email protected]                                                                                                              tel: 6316483

Tagasiside