Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kohtumisel osalesid Eesti Kunstiakadeemia (EKA) rektor professor Signe Kivi, akadeemiline prorektor professor Liina Siib, haldus- ja finantsdirektor Andri Simo, disainiteaduskonna dekaan professor Lylian Meister, kunstikultuuri teaduskonna dekaan professor Mart Kalm, arhitektuuriteaduskonna linnaehituse õppetooli külalisprofessor Andres Alver, vabade kunstide teaduskonna dekaan professor Andres Tali, Avatud Akadeemia juhataja Anne Pikkov, avalike suhete juht Solveig Jahnke.
 

EKA esindajad andsid ülevaate EKA õppesuundadest, doktorikoolist ning Avatud Akadeemiast, samuti kõrgkoolidevahelisest koostööst ning EKA panusest ettevõtluskeskkonda. Kõne all oli ka EKA uue maja ehitamise hetkeseis. Arutelul käsitleti kõrgharidusreformiga kavandatavaid muudatusi ning tunti huvi, milline on EKA statistika tasuta ja tasulistel õppekohtadel õppivate üliõpilaste arvu ning nominaalaja jooksul õppe lõpetajate arvu osas.

Arutelu käigus esitasid kultuurikomisjoni liikmed täiendavaid küsimusi õpetajakoolituse kohta. Rektor Signe Kivi sõnul on õpetajakoolituse valdkond EKA üks prioriteete. EKA õpetajakoolitus toetab põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes õppekavades sisalduvat kunstiõpetuse kaasaegset käsitlust, kus kunstiõpetus õppeainena hõlmab lisaks kujutava kunsti õppele ka disaini- ja keskkonnaõpetust ning aitab kaasa lapse loovuse arendamisele. Professor Mart Kalm tõstis esile muuseumipedagoogika rolli muuseumide muutumisel atraktiivsemateks ja aktiivsemateks õppekeskkondadeks. Õpetajakoolituse puhul on oluline roll kõrgkoolidevahelisel koostööl. Õpetajakoolituse teema käsitlemisel peab EKA vajalikuks õpetaja kutsestandardis loovõpetajatele kehtestatud pedagoogikanõuete analüüsimist. Komisjoni liikmed uurisid lisaks EKA teadustegevuse (doktoriõppe) eripärasid.

 

 

Tagasiside