Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjoni kuulas oma tänasel, 14. novembri istungil Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) nõukogu liikme Andres Jõesaare ning juhatuse esimehe Margus Allikmaa ülevaadet ERR-i seaduse rakendamise praktikast. Tõdeti, et kuigi seadus on olnud hästi järgitav, on siiski tekkinud vajadus seaduse mõnd sätet muuta ning esitati nende muudatuste võimalikud variandid. Muudatused puudutaksid reklaami ja sponsorteabe edastamise lubatavust ERRis, ERRi arengukava mõjude analüüsi esitamist, Riigikogule ERRi arengukavast ülevaate andmist ning ERRi juhatuse liikmete arvu. Komisjon võttis kuuldu teadmiseks ning soovis esitatud ettepanekutega põhjalikumalt tutvuda.

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse alusel 1. märtsist 2012 käivitatava Eesti Teadusagentuuri korralduslikust hetkeolukorrast andsid komisjonis ülevaate Teaduskompetentsi Nõukogu juht professor Volli Kalm ja Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) nõunik Sille Uusna. Volli Kalm tõi välja, et HTMi juures moodustatud vastava komisjoni ülesandeks on olnud agentuuri tehniline käivitamine ning aidata sisuliselt kaasa kahe õigusakti projekti – „Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord“ ning „Institutsionaalse uurimistoetuse taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimused ja kord“ – koostamisele. Eesti Teadusagentuur moodustub SA Eesti Teadusfond juriidilisel baasil, agentuuri tuuakse kõigi funktsioonidega üle senine SA Archimedes Teaduskoostöö keskus.

Volli Kalm selgitas, et Eesti Teadusagentuuri pädevuses on kõigi uurimistoetuste taotluste hindamise korraldamine, institutsionaalsete uurimistoetuste määramiseks haridus- ja teadusministrile ettepanekute tegemine ning personaalsete uurimistoetuste määramine. Kui institutsionaalsete uurimistoetuste määramine põhineb suuresti teaduspoliitikal laiemalt ja teadusvaldkonna riiklikul tähtsusel, siis personaalsed uurimistoetused on selgelt teadlase uurimishuvi kesksed. Personaalsete uurimistoetuste määramise tingimused kehtestab Teadusagentuur ise ning need kehtestatakse pärast Teadusagentuuri tööle asumist.
Eesti Teadusagentuuri loomisega seotud protsessidest ja toimingutest on käivitatud kord kuus toimuv avalik infotund (seni 21.09 ja 03.11).

 

 

Tagasiside