Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Laine Randjärv andis komisjonile ülevaate Riigikogu naisteühenduse poolt kokku kutsutud konverentsist, mis toimus 2012. aasta 21. aprillil Järlepa haridus- ja kultuurikeskuses. Vastutustundlike naiste konverentsist võtsid osa ligi 70 kohalikes omavalitsustes töötavat nõunikku, kohalike omavalitsuste tegevjuhti ja poliitikut. Randjärv edastas komisjonile ka konverentsi ajal toimunud hariduse töötoa ettepanekud, mis puudutasid hariduse üldiseid põhimõtteid ja lähtealuseid, õppekavasid, õpetajakoolitust, koolivõrku, hariduslike erivajadustega õpilasi ja nende tugisüsteeme, täiskasvanute gümnaasiume, venekeelseid koole, alusharidust, huviharidust ja kutseõpet. 

„Hariduse töötoas jäi selgelt kõlama, et hariduselu planeerimisel on kõige olulisem lähtuda õpilasest,“ rääkis Randjärv. Ta peatus pikemalt hariduslike erivajadustega laste koolide ja tugipersonali (psühholoog, logopeed ja sotsiaalpedagoog) teemal ja täiskasvanute gümnaasiumide võrgu küsimusel ning õpetajakoolituse probleemidel. Haridusteemat käsitlevates aruteludes ja planeeritavates arengutes ei tohi unustada pedagoogilise praktika tähtsust õpetajate ettevalmistusprotsessis tervikuna. Õpetajate koolitamine peab olulisel määral toetuma lisaks erialalistele teadmistele ka kasvatusteaduste metoodilistele alustaladele.

Kultuurikomisjon tänas Laine Randjärve esitatud ettepanekute eest. Mitmeid ettepanekuid on võimalik lülitada õpetajakoolituse laiemasse arutellu, mida kultuurikomisjon on planeerinud oma juunikuu töökavasse.

 

Tagasiside