Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon otsustas 27. jaanuari 2014. a istungil konsensuslikult, et ei toeta kultuuriministri esindaja nimetamist Eesti Rahvusringhäälingu nõukokku.

„Kultuurikomisjon ei toeta kultuuriministri esindaja lisamist ERR-i nõukokku. Eelnõu ettevalmistajad ei ole piisavalt kaalunud sellise otsusega kaasnevaid sisulisi mõjusid poliitilisele sõltumatusele,“ ütles kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas.

Kultuurikomisjon toetab Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muudatusettepanekuid rahvusringhäälingu finantsplaani koostamise osas. Eelnõu kohaselt rahvusringhäälingu eelarve ja lisaeelarve peavad olema tasakaalus ning vastama finantsplaanile. Rahvusringhäälingu juhatus koostab tasakaalus eelarve, milles märgitakse kõik järgmise majandusaasta tulud, kulud ja finantseerimistehingud. Rahvusringhäälingu nõukogu otsustada on Rahvusringhäälingu eelarve vastuvõtmine ja finantsplaani kinnitamine.

„Kõikide avalik-õiguslike juriidiliste isikute, nagu Rahvusraamatukogu või Rahvusooper Estonia, eelarve läbirääkimised toimuvad valdkonna ministeeriumi kaudu. Seaduse muudatuse tulemusel kujuneb ka Rahvusringhäälingu eelarve samadel alustel,“ ütles Klaas.

Nimetatud teemad olid arutlusel riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE) raames ning kultuurikomisjon edastab oma seisukohad rahanduskomisjonile.

 

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353; 51 69 152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside