Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon kuulas 06.mai 2014 istungil noorteorganisatsioonide ja tööandjate esindajate ettepanekuid alaealiste töötamisega seotud probleemide lahendamiseks. Esile kerkis ettepanek muuta noorte töötamine paindlikumaks, samas säilitada kontroll laste õiguste kaitseks.

„Kultuurikomisjon arutab lähiajal, mil määral oleks võimalik noorte tööaega paindlikumaks muuta. Vastav Euroopa Liidu direktiiv lubab rohkem paindlikkust võrreldes kehtiva töölepingu seadusega. Samuti on vaja üle vaadata valdkondade loetelu, kus noortel on lubatud ja keelatud töötada,“ ütles kultuurikomisjoni esimees Lauri Luik.

Arutelul selgus, et ettevõtjad palkavad noori hea meelega, kuid paljudel neist ei ole tööharjumust ja see võib tekitada probleeme töösuhte hoidmisel. Alaealiste tööharjumuse suurendamisele aitavad kaasa malevad, praktikad ja mitmed ettevõtlusprogrammid.

„Malevatel on tähtis roll noorte tööharjumuse tekkimisel. Malevate võrgustikku on vaja arendada üle Eesti, praegu paljudes omavalitsustes malevaid ei ole,“ lausus Luik.

Eesti Õpilasesinduste Liit tegi ettepaneku muuta karjääriõpe põhikooli viimases astmes kohustuslikuks. Karjäärinõustamine võiks liidu arvates olla koolis vähemalt kord nädalas ja koolis peaks töötama karjäärikoordinaator.

Lastekaitse Liidu hinnangul peaks tõstma vanemate ja laste teadlikkust töölepingu sõlmimisel, eriti venekeelse elanikkonna seas. Liit tõi murekohana esile ka erivajadusega laste tööturule sisenemise keerulisuse.

Kultuurikomisjoni liige Liisa Pakosta pidas probleemiks, et lapsi kaitstakse üksnes töölepingu puhul, käsundus- ja töövõtulepinguga piiranguid ega järelevalvet pole. “Statistika järgi töötab iga viies laps käsunduslepinguga, mille alusel tehakse ka kümnetunniseid tööpäevi ilma puhkepausideta. Paljudel juhtudel on sõlminud käsunduslepingu täiskasvanu, kes rakendab last tööülesande täitmiseks,“ ütles Pakosta.

Võimaliku lahendusena nähti seadusemuudatust, et tööinspektsioon saaks alaealiste töötamise üle teha järelevalvet sõltumata lepingutüübist. Praegu on see õigus ainult töölepingu puhul.

Istungil osalesid Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Lastekaitse Liidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, SA Õpilasmalev, sotsiaalministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi ja tööinspektsiooni esindajad.

 

Seotud arutelud

 

 

 

Fotod istungilt: https://fotoalbum.riigikogu.ee/v/Komisjonid/XII+Riigikogu/Kultuurikomisjon/alaealised/

 

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353; 51 69 152
[email protected]

Päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside