Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Istungil osalesid avalik-õiguslike ülikoolide rektorid Signe Kivi (Eesti Kunstiakadeemia), Tiit Land (Tallinna Ülikool), Mait Klaassen (Eesti Maaülikool) ja Peep Lassmann (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia).

Rektorid avaldasid toetust kõrgharidusreformile, kuid rõhutasid, et reformi tulemusel peab eelkõige paranema kõrghariduse kvaliteet ja tõhusus. Küsitavaks peeti tasuta õppimise sidumist 30 ainepunkti läbimise nõudega semestris, mille tulemusel võib õppimine üliõpilastele muutuda hoopis tasuliseks. Samuti võib kõrghariduse kättesaadavusele mõjuda ülikoolide võimekus luua tasuta õppekohti.

Arutati ülikoolide piisava rahastamise üle, mis tagaks ülikoolide jätkusuutlikkuse ja kõrghariduse rahvusvahelistumise. Siinjuures viidati tulemuslepingute ebapiisavale selgusele. Tulemuslepingud on aluseks nii üliõpilaste vastuvõtmisele kui ka ülikooli eelarve koostamisele. Kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas pidas vajalikuks, et lõplike otsuste tegemisel peavad kultuurikomisjonil olema täpsemad finantsanalüüsid.

 

 

Tagasiside