Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjoni 14. oktoobri  2013.a istungil tutvustasid Riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolör Tarmo Olgo ja auditijuht Raina Loom Riigikontrolli aruannet, milles Riigikontroll hindas, kuidas on riik hakkama saanud haridusasutuste kinnisvara strateegilise juhtimisega. Audit hõlmas riigile kuuluvaid üldharidus- ja kutsekoolide hoonetesse tehtud investeeringuid. Kohalike omavalitsuste õppeasutusi ei hõlmatud. Haridus- ja Teadusministeeriumit esindas planeerimise asekantsler Kadri Maasik.

Ühe olulise põhjusena võeti Raina Loomi sõnul haridusinvesteeringuid analüüsida seetõttu, et suures mahus on tegemist välisvahenditega (riigi panus on ca 18%), mistõttu peaks selliste suurte ühekordsete vahendite investeerimine olema hoolikalt planeeritud ja kasutatud. Riigikontroll asus seisukohale, et Haridus- ja Teadusministeeriumi investeeringute aluseks peaks olema strateegiline koolivõrgu kava, mille koostamine on praegusel hetkel pooleli. Läbimõeldud investeerimisotsuseid takistavad ka mõned tehnilised puudused (registriandmed hoonete kohta jmt).

Kadri Maasiku sõnul on paljud soovitused, mida Riigikontroll oma aruandes on ministeeriumile teinud, juba töös ning neil hakkab põhinema järgmise perioodi Euroopa Liidu tõukevahendite kasutamine.

Kultuurikomisjoni liikmed juhtisid tähelepanu, et aruandes ei arvestata selliseid olulisi haridusinvesteeringute otsuste kriteeriume, nagu hariduse kvaliteet ja regionaalsed eripärad, vaid peetakse esmatähtsaks kokkuhoidliku investeerimist ja majandamist. Näiteks tuleb kvaliteetse hariduse puhul põhjalikult kaaluda, milline on see ruumiprogramm, mida riik soovib õpilastele pakkuda, et luua neile kaasaegne ja õppimist toetav õppekeskkond.

Komisjoni liikmed küsisid, miks loobuti auditeerimast kohaliku omavalitsuse haridusasutusi. Tarmo Olgo sõnul puudub Riigikontrollil kohalike omavalitsuste osas rahaliste vahendite tulemuslikkuse hindamise pädevus (hinnatakse kasutamise seaduslikkust).

Üldiselt nõustuti ühiselt, et strateegiliste investeerimisotsuste aluseks peaksid olema pikaajalised strateegilised kavad, kusjuures arvestama peab ka hariduse sisuliste eesmärkidega (õpilase vajadused, kvaliteetne valikuvõimalustega haridus, mitmekesine õppekeskkond).

Angelika Berg
Nõunik-sekretariaadijuhataja
Tel: 6316483
E-post: Angelika.Berg@riigikogu.ee

 

Tagasiside