Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kultuurikomisjon arutas  18.veebruaril 2014 Tallinna Tehnikakõrgkoolis toimunud istungil Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukoguga rakenduskõrghariduse hetkeseisu. Kohtumisel tõdeti, et üliõpilaste arvu vähenedes tuleb tööjõuturu vajadusi paremini tundma õppida ja nendele paindlikult reageerida. Õpilaste arvust ja tööandjate vajadustest sõltub tulevikus ka hariduse sisu ning koolide arv.

„Rakenduskõrgkoolid reageerivad tööturu vajadustele üsna hästi. Koolidel on ettevõtetega kaasrahastavaid projekte ja hea koostöö praktika alal,“ ütles kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas. Laiemat arutelu vajavate teemadena pidas Klaas oluliseks jõuda selgusele bakalaureuseõppe ja rakenduskõrgharidusõppe omavahelises toimes.

Istungil selgus, et kehtiv praktikakorraldus ei rahulda rakenduskõrgkoole. Kui varasem praktika rahastamine arvestas erinevate erialade praktikate maksumusi, siis nüüd on praktika haridus- ja teadusministeeriumi käsitluses üks õppetegevuse vorme ja praktikaraha antakse üldise tegevustoetuse sees. Ministeerium kavandab erisused praktika rahastamisel taas sisse viia 2016. aastaks. Algava Euroopa Liidu rahastusperioodi meetmetes nähakse ette ka praktikakorralduse toetamine.

Istungil lepiti kokku, et kevadel toimuval kohtumisel tutvustab Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu kultuurikomisjonile koostööprojekti ehk teekaarti “Rakenduskõrgharidus Euroopa kõrgharidusruumis: väljundid, institutsioonid ja toimemudelid 2020”.

10. novembri 2013 seisuga oli võimalik rakenduskõrgharidust omandada 154 õppekaval. Kokku õppis rakenduskõrghariduse õppekavadel 17 878 üliõpilast, sh 4483 avalik-õiguslikes ülikoolides, 8355 riigirakenduskõrgkoolides, 3859 erarakenduskõrgkoolides ja 1181 kutseõppeasutustes.

Kohtumisel osalesid Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend, Eesti Ettevõtluskooli Mainor rektor Krista Tuulik, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Anneli Kannus, Eesti Lennuakadeemia rektor Jaan Tamm, Sisekaitseakadeemia rektor Lauri Tabur ning haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja Helen Põllo.

Fotod istungilt: https://fotoalbum.riigikogu.ee/v/Komisjonid/XII+Riigikogu/Kultuurikomisjon/tehnikakorgkoolis/

 

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353; 51 69 152
[email protected]
Päringud: [email protected] 

 

Tagasiside