Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon arutas 19. novembri 2012.a istungil õppelaenude süsteemi muutmisvõimalusi. Istungil osalesid Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Anneli Susi ja Rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Merle Wilkinson.

Anneli Susi rõhutas, et Haridus- ja Teadusministeerium käsitleb õppelaenu õppetoetuste süsteemi ühe osana ning möönis, et teemaga tegeletakse olukorras, kus kõrgharidusreformi rakendumise mõjud õppelaenu võtmisele ei ole hästi prognoositavad.

Merle Wilkinson andis ülevaate õppelaenude taotlemistest, tõdedes, et õppelaenu võtvate üliõpilaste osakaal on madal ning trend kahanev. Kui 2004. a oli õppelaenu võtjate osakaal 39 protsenti üliõpilaste arvust, siis 2011. aastaks on see langenud umbes 13 protsendile. Murrangupunktiks võib lugeda 2009. aastat, mil muudeti õppelaenu tagasimaksmisele rakendatud soodustusi. Täheldada võib ka, et laenu võetakse pigem vastavalt vajadusele (näiteks õppemaksu tasumiseks), mitte tingimata maksimummääras. Maksimummääras võtavad laenu 80 protsenti laenuvõtjatest. Laen on aastas kuni 1917 eurot, intress 5 protsenti ja laenu tagasimakseperiood pärast lõpetamist kahekordne õppimise nominaalaeg. Õppelaenu peavad tagama kaks käendajat, lubatud on ka kinnisvaratagatis. Õppelaenude kogumaht on 195 miljonit.

Haridus- ja Teadusministeerium on koos Rahandusministeeriumiga kohtunud pankade ja tudengitega, et saada nende ettepanekuid, seisukohti ja soovitusi õppelaenude süsteemi muutmiseks. Hetkel analüüsitakse, millised oleksid mõjud, kui õppelaenu andmisel suurendada pankade konkurentsi ja kohustust tegeleda nn halbade laenudega. Samuti vajaksid lahendamist küsimused, kuidas lahendada käendamise kohustus neil, kel ei ole võimalust käendajaid saada ja kes on pärit majanduslikult nõrgemal järjel olevast perest.

Arutelu käigus tõdeti, et õppelaenude osas on vaja jõuda selgete lahendusteni ning need siis seadusandlikult kehtestada, et kogu õppetoetuste süsteem saaks toimida tervikuna.

 

Info: Urmas Klaas
Kultuurikomisjoni esimees
Tel: 6316480
E-mail: [email protected]

 

Info menetluse kohta:
Angelika Berg
Kultuurikomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja
Tel: 6316483
E-mail: [email protected]

 

 

 

Tagasiside