Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon arutas 23. aprilli 2013 avalikul istungil põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmisega (340 SE) seonduvalt õpilase arengu toetamist.

Istungil osalesid  Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse, Eesti Lasteaednike Liidu, Eesti Eripedagoogide Liidu, Eesti Logopeedide Ühingu, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu, Eesti Õpetajate Liidu, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad.

Erialaliitude esindajad selgitasid oma seisukohti ning esitasid ettepanekuid, kuidas korraldada õpilase arengu toetamist tugiteenuste kaudu. Haridus- ja Teadusministeeriumi nägemusel tuleb suurendada riigi vastutust, et toetada piirkondlike nõustamiskeskuste kaudu eripedagoogilise ja psühholoogilise nõustamisteenuse kättesaadavust kohaliku omavalitsuse koolidele.

Kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas tõdes, et komisjoni kindel soov on näha tugiteenuste korraldust süsteemselt alates koolieelsest lasteasutusest üldharidus– ja kutsekoolini ning lisas, et erivajadustega laste hariduse juures on olulisel kohal ka õpetajate üldpedagoogiline ettevalmistus ja täiendkoolitus, et oma igapäevatöös tulemuslikult toime tulla.   

Eelnõu materjale vaata siit.

Parlamentaarse kuulamise videosalvestist on võimalik vaadata siit:

Video vaatamiseks hangi Flash Player.

 

 

Komisjoni esindaja:
Urmas Klaas
Kultuurikomisjoni esimees
Eesti Reformierakonna fraktsiooni liige
Tel: 6316480
E-post: [email protected]

 

Vastutav nõunik:
Atko-Madis Tammar
Kultuurikomisjoni nõunik
Tel: 6316482
E-post: [email protected]

 

 

Tagasiside