Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon käsitles 2012. aasta 3. mai istungil parlamentaarse kuulamise korras õpetajate streigist osavõtnute poolt esitatud ettepanekuid pedagoogide töötasu tõstmiseks, töötingimuste parandamiseks ja hariduskorralduslike küsimuste paremaks lahendamiseks. Komisjon palus haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksool esitada valitsuse poolne seisukoht, kuidas neile ettepanekutele reageeritakse.

Minister Aaviksoo tõdes, et Haridus- ja Teadusministeerium töötab kõigi teemadega hariduskorralduse kaasajastamise kontekstis. Õpetajate töötasu tõus 2012. aastal on mõeldav ainult õppeasutustele kinnitatud eelarvete piires, sest lisaeelarveks vajalikke täiendavad tulusid riigieelarves ei ole. 2013. aasta eelarves lähtutakse õpetajate töötasu 700 eurosest miinimummäärast, mis oleks 15 protsenti kõrgem praegusest. Haridus- ja Teadusministeerium tegeleb praegu hariduskorralduslike küsimuste laiema kontseptsiooni väljatöötamisega ning see hõlmab ka õpetajate töökoormuse, tööaja, töökohustuste ning õpetajate atesteerimise küsimusi.

Komisjoni liikmed küsisid täiendavalt vajalike õiguslike muudatuste kohta koolikorralduse kaasajastamiseks ning õpetajate ametikoha ümberkujundamise projekti kohta. Mitmes küsimuses puudutati alushariduse teemat nii alushariduse korralduse kui rahastamise aspektides. Pikemalt peatuti õpivara, sealhulgas elektroonilise õpivara küsimustel.

 

 

Tagasiside