Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon arutas 13. mai 2013 istungil Vabariigi Valitsuse algatatud meediateenuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (336 SE).

Eelnõu peaeesmärgiks on luua õiguslik ja halduslik korraldus sõltumatu meediaregulaatorasutuse ülesannete andmiseks Tehnilise Järelevalve Ametile. Lisaks lahendatakse seaduse rakendamisel kerkinud kitsaskohti. Komisjon muutis eelnõu sätteid, täpsustades televisiooni- ja raadioteenuste osutamise tegevuslubade väljaandmise korraldust, lastesaadetes äriteadete edastamise tegevusjuhendi kehtestamise volitusnormi, sideettevõtjate kohustust edastada andmeid taasedastatava programmi või programmikataloogi teenuseosutaja tegevusloa või muu õigusliku aluse kohta ning meetmete loetelu, millega tehakse alaealistele neile tavaolukorras kättesaamatuks.

Komisjon otsustas saata eelnõu täiskogusse teisele lugemisele kolmapäeval, 15. mail  ettepanekuga teine lugemine lõpetada. 
 

Eelnõu kohta antud arvamusi ja menteluskäiku vaata siit

Seotud uudised:
16.01 Urmas Klaas: meediateenuste seadus tuleb teha euroopalikuks
23.01 Meediateenuste seaduse muutmise eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise

Komisjoni esindaja:
Urmas Klaas 
Kultuurikomisjoni esimees
Eesti Reformierakonna fraktsiooni liige
Tel: 6316480
E-post: urmas.klaas@riigikogu.ee 

Vastutav nõunik:
Angelika Berg
Kultuurikomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja
Tel: 6316483
E-post: angelika.berg@riigikogu.ee

 

 

Tagasiside