Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon arutas 11. märtsi istungil muuseumiseaduse eelnõu 374 SE üldpõhimõtteid. Arutelul osalesid Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Anton Pärn ja muuseuminõunik Marju Reismaa, Muuseuminõukogu esimees Merike Lang, Tartu Ülikooli Muuseumid juhatuse esimees Mariann Raisma, Tartu Ülikooli õigusnõunik Aliis Niin, Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak, Mahtra Talurahvamuuseumi direktor Riina Annus, Eesti Maaomavalitsuste Liidu büroo direktor Ott Kasuri ning haridus- kultuurinõunik Taimi Saarma, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast ning Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni ja Eesti Kultuuritöötajate Ametiliidu juhatuse esimees Ago Tuuling. 26. veebruari 2013 istungil tutvustas kultuurikomisjonile eelnõu kultuuriminister Rein Lang.

Muuseumiseaduse üldine eesmärk on tagada Eesti muuseumide kestlik areng ning siduda muuseumides leiduv ajalooline teadmus paremini tänase ühiskonna vajadustega. Eelnõus kehtestatakse muusemi tegevuse ja muuseumikogu korralduse alused ning rahvusvahelise näituse omanikule tekkinud kahju riigi poolt hüvitamise tingimused. Seaduse kohaldamisala piiratakse selliselt, et seadus kohaldub riigimuuseumidele ning riigi asutatud sihtasutusena tegutsevatele muuseumidele, riigile kuuluvat muuseumikogu kasutavale muuseumile hoolimata, kas tegu on munitsipaalmuuseumi, avalik-õigusliku juriidilise isiku muuseumi või eramuuseumiga ning muuseumidele, mis on liitunud muuseumide infosüsteemiga (MUIS).

Arutelu käigus toodi esile, et eelnõu vajaks täpsustamist mõistete osas – mitmed olulised valdkondlikud mõisted (nagu muuseum, kultuuriväärtus, teaduskollektsioon, kogumispõhimõtted) on jäänud eelnõus sõnastamata. Leiti, et muuseumide infosüsteemi tähendust eelnõus tuleb veelkord analüüsida – praegu määrab infosüsteemiga (vabatahtlikult) liitumine nii muuseumi staatuse kui rahalise toetamise. Eelnõu ei käsitle kuigivõrd valdkonnas tegutsevaid munitsipaalmuuseume, avalik-õiguslike juriidilisi muuseume ega eramuuseume, kui need ei ole MUISiga liitunud või ei kasuta riigile kuuluvat muuseumikogu. Oluliseks peeti museaalide üleandmise ja kogude terviklikkuse tagamise põhimõtte vahelise tasakaalul leidmist. Juhiti tähelepanu, et eelnõu sätestab vaid riigimuuseumi juhi ametikohta täitmist, kuid ei ava, kuidas valitakse teiste muuseumide juhid.

Muuseumiseaduse eelnõu esimene lugemine on kavandatud Riigikogu täiskogus kolmapäeval, 20. märtsil 2013. Muudatusettepanekuid oodatakse kümme tööpäeva pärast esimese lugemise lõpetamist (4.04.2013).

Eelnõuga seotud materjale vaata siit

Komisjoni esindaja:
Liisa-Ly Pakosta
Kultuurikomisjoni liige
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon
Tel:6316425
E-post: [email protected]

Vastutav nõunik:
Angelika Berg
Nõunik-sekretariaadijuhataja
Tel: 6316483
E-post: [email protected]

 

Tagasiside