Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni 13. veebruari istungil osalesid Haridus- ja Teadusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Kalmar Kurs, Haridus- ja Teadusministeeriumi EL ja rahvusvahelise koostöö osakonna asejuhataja Ülle Kurvits, SA Archimedes juhatuse esimees Rait Toompere.

Kalmar Kurs tutvustas laiemalt, millised on valdkonnas uued Euroopa Liidu Komisjoni algatused ning milline on käsitletava eelnõu menetlemise ajakava Euroopas.

Ülle Kurvits tõi välja, et määruse eelnõu väljendab olulist paradigma muutust, kus programmid ei ole enam sektoritepõhised, vaid haridus- ja noorsoovaldkonda käsitletakse lähtudes tegevusliinidest (õpiränne, piiriülesed koostööprojektid, tugi poliitikaalasele koostööle). Nõutav on, et tegevused toetaksid Euroopa 2020 eesmärkide elluviimist kulutõhusalt ning lisandväärtusega.

Samas toodi välja, et näiteks noorsoovaldkonnas võib taoline seniste noorteprogrammide integreerimine suurde programmi, mis olemuselt on kõrghariduse mobiilsuse keskne, vähendada võimalusi toetada noortespetsiifilisi ettepanekuid. Komisjoni liikmed uurisid, millised on uues programmis noortevaldkonna nähtavuse tõstmise võimalused. Kaaluda võiks eraldi peatüki koostamist ning viiteid varasemate noorteprogrammide märksõnadele.

Lisaks esitati küsimusi liikumisharrastuse toetamise võimaluste kohta uue programmi spordiosa raames.

Kultuurikomisjon otsustas Vabariigi Valitsuse seisukohti toetada ja teha noortevaldkonna selgema käsitlemise saavutamiseks koostööd teiste riikidega.

 

23. novembril 2011.a Euroopa Komisjoni poolt avaldatud „Erasmus kõigi jaoks“ (2014-2020) programmi tekst ja lisamaterjalid on kättesaadavad siit:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1398&format=HTML&aged=0&language=ET&guiLanguage=en

 

Tagasiside