Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni 21. veebruari istungil osalesid Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna nõunik Tiia Raudma, Justiitsministeeriumi järelevalve ja õigusteeninduse talituse juhataja Hettel Varik ja Justiitsministeeriumi järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Angelika Sarapuu.

Tiia Raudma tõi Vabariigi Valitsuse seisukohtadest välja punkti, milles Eesti toetab elektroonilises vormis Euroopa kutsekaardi kasutusele võtmist. Teise punktina toodi välja kutsekvalifikatsioonide süsteemi läbipaistvuse suurendamise ja kutsealade ülereguleerimise vältimise toetamist. Direktiivi eelnõuga nähakse ette, et riigid esitaksid loetelu kutsealadest, mida nad reguleerivad ning hindaksid regulatsioonide vajalikkust ja proportsionaalsust. Selline lähenemine on võimaldanud Eestil hinnata enda regulatsioone ning leida kutsealasid, kus on ülereguleerimist.

Kuna Notarite Koda on pöördunud Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu poole mitte toetada notarite lisamist kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiivi reguleerimisalasse, soovis komisjon selles küsimuses selgitusi Justiitsministeeriumi esindajatelt. Hettel Varik selgitas, et Vabariigi Valitsus toetab teises liikmesriigis notari tegevuse alustamist, kui vastuvõtval liikmesriigil on õigus tuvastada ametisse asuva notari vastavust liikmesriigis notarile kehtestatud nõuetele. Sellise meetmena võidakse kasutada eksamit, mille valmistab ette ja viib läbi selleks pädev kutsekogu, kelleks Eestis oleks notarite puhul Notarite Koda.

Kultuurikomisjon otsustas Vabariigi Valitsuse seisukohti toetada 
 

 

Tagasiside