Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni 12. märtsi istungil osalesid Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Hagi Šein, nõukogu liige Andres Jõesaar ja Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Margus Allikmaa.

Hagi Šeini sõnul on Eesti Rahvusringhääling (ERR) hästi monitooritud ja auditeeritud organisatsioon. ERR on hästi kohanenud uute digitaalsete platvormide, uute ekraanide ja ristmeedia arengutendentsidega ning teisenenud tänapäevaseks meediaorganisatsiooniks. Eraldi teemana tõi Šein välja vajaduse elektroonilise kommunikatsioonivaldkonna sõltumatu regulaatori järele. Eesti on ainus Euroopa riik, kellel taoline institutsioon puudub.

Komisjoni liikmed tundsid huvi, mille arvelt on tulnud ERRi vaadatavuse tõus, milline on eetikanõuniku kui institutsiooni mõju rahvusringhäälingu ajakirjanduslikule sisule, millised on põhilised erinevused televisiooni ja raadio auditooriumi vahel ning millised on rahvusringhäälingu positsioonid eesti inforuumi levitamisel venekeelse elanikkonna hulgas.

Margus Allikmaa tutvustas komisjonile Eesti Rahvusringhäälingu arengukava aastateks 2013-2016. Arengukava neli suurt strateegilist eesmärki on kvaliteetse ajakirjanduse arendamine kõigis ERR-i programmides, tõhus ja avatud tegevus kõige asjakohasemate vahenditega, avalikkuse parim võimalik teenindamine ning uue ringhäälingumaja ehitamine.

Komisjoni liikmed tundsid huvi, kuidas toimub ERRi eelarve läbirääkimiste protsess, milline on nägemus uue ringhäälingumaja ehitusest ning mille järgi on tehtud valik avada korrespondendipunktid just Helsingis ja Berliinis. Samuti tunti huvi, kuidas on plaanis arendada haridus- ja teadussaadete programmi.

 

 

Tagasiside