Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon arutas 5. ja 6. novembri 2012 istungitel Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (272 SE), mille eesmärgiks on gümnaasiumi eesti keeles õpetamise nõuete muutmine.  5. novembri istungil osales Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse osakonna juhataja Irene Käosaar, kes tutvustas Vabariigi Valitsuse arvamust eelnõu kohta.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 21 sätestab, et üldreeglina on gümnaasiumi õppekeel eesti keel ja selles õpetatakse vähemalt 60 protsenti riiklikes õppekavades määratud väikseimast lubatud õppekoormusest.  Väikeseim lubatud õppekoormus gümnaasiumis on 96 kursust, millest viidatud sätte  kohaselt tuleb 39 kursust läbi viia  eesti keeles.

Eelnõu algatajate meelest ei taga kohustuslike ainete protsentidena arvutamine kvaliteetset eesti keele õpet. Eesti keele õppe kvaliteeti aitaks parandada ühtlane, riiklikul tasandil süsteemselt korraldatud õpetajate täiendkoolitus, riiklikult väljatöötatud õppevahendid ning õppe tagasiside ja kontroll.  Kui eesti keeles õpetatakse aineid keeleliselt vigaselt ning ainealaselt konarlikult, siis ei tagata ei eesti keele oskust ega ainealaseid teadmisi. Eelnõus sätestatakse kohustuslike õppeainete loend, mille eesti keeles õpetamist toetab riik, makstes aineõpetajatele lisatasu, tagades täienduskoolituse, nõustamise ja õppevahendid.

Vabariigi Valitsus ei toetanud eelnõu. Käosaare sõnul ei ole eelnõu kooskõlas Eesti Vabariigi senise pikaajalise tegevusega eestikeelsele õppele üleminekuga.  Eelmisel aastal asus gümnaasiumides õppima esimene lend õpilasi, kes õpivad vähemalt 60 protsenti ainekursustest eesti keeles. Praegu on oluline jälgida ja analüüsida selle nõude täitmise edenemist. Vene õppekeelega koolide eesti keeles õpetamise kvaliteeti parandaks ka koolivõrku puudutavate otsuste vastuvõtmine kooli pidaja poolt.

Arutelu käigus küsiti, kas venekeelsetel koolidel jätkub piisavalt eesti keeles õpetavaid aineõpetajaid ja metoodilisi materjale. Käosaare sõnul on pidevalt tegeletud venekeelsete koolide jaoks metoodiliste materjalide koostamise korraldamisega. Näiteks on Eesti ajaloos venekeelsetele koolidele ajalooõpik, kehalise kasvatuse ja terviseõpetuse eesti keeles läbiviimise juhend jne.  Komisjoni liikmed avaldasid arvamust, et oluline on jätkata aktiivset eesti keeles õpetamise toetamist lasteaedades ja algklassides.

Kultuurikomisjon otsustas teha Riigikogu täiskogule ettepaneku eelnõu pärast esimese lugemise arutelu tagasi lükata. Eelnõu algataja ettepanekul otsustas kultuurikomisjon esitada eelnõu 272 SE esimeseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 11. detsembril 2012.

Eelnõu materjale vaata siit

 

Eelnõu algataja esindaja:
Mailis Reps
Kultuurikomisjoni liige
Eesti Keskerakonna fraktsioon
Tel: 6316628
E-post: [email protected]
 

Eelnõu komisjonipoolne esindaja:
Paul-Erik Rummo
Kultuurikomisjoni liige
Eesti Reformierakonna fraktsioon
Tel: 6316575
E-post: [email protected]
 

Info menetluse kohta:
Angelika Berg
Kultuurikomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja
Tel: 6316483
E-post: [email protected]

 

 

 

Tagasiside