Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjoni arutas 25.  märtsi 2013 istungil justiitsministri Hanno Pevkuri ja Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõuniku Kristjan Altroffi osavõtul Vabariigi Valitsuse algatatud autoriõiguseseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on esitajate õiguste kaitse tähtaja pikendamine ning selle kooskõlla viimine Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastava direktiiviga.

Eelnõuga muudetakse muusikateose esitajate ja fonogrammitootjate suhtes praegu kehtiv 50 aasta pikkune kaitsetähtaeg 70 aasta pikkuseks. Muudatus mõjutab nii teose põhiesitajaid, kes saavad oma esituse eest autoritasu, kui kõrvalesitajaid ehk anonüümseid stuudiomuusikuid, kes on oma ainuõigustest loobunud või selle ühekordse tasu eest üle andnud. Muudatuse eesmärgiks on parandada esitajate sotsiaalset olukorda, võttes arvesse, et üha rohkem esitajaid alustab oma karjääri väga noorelt, mistõttu ei kaitse praegune 50 aasta pikkune tähtaeg teoste esitusi kogu esitaja elu vältel ning esitaja sissetulek elu lõpupoole kahaneb. 

Et saavutada tasakaal plaadifirmade ja põhiesitajate kasumi ning kõrvalesitajate sotsiaalsete vajaduste vahel, hõlmavad direktiivi muudatused ka teatavaid täiendavaid meetmeid. Võta- või- jäta klausel esitajate ja fonogrammitootjate vahel sõlmitavates lepingutes võimaldab esitajatel, kelle esitusi esmane fonogrammitootja pärast esialgset 50- aastast kaitsetähtaega enam ei avalda, soovi korral leping üles öelda ja oma esituse üle ise taas otsustada. Lisaks luuakse stuudiomuusikute kasuks, kes on oma õigused tasuta või ühekordse tasu eest fonogrammitootjatele loovutanud, fond, kuhu paigutatakse 20% tulust selliste fonogrammide kasutamise eest, mis tähtaja pikendamata jätmise korral oleksid kaotanud kaitse.

Komisjon otsustas saata eelnõu täiskogusse esimesele lugemisele kolmapäeval, 10. aprillil ettepanekuga esimene lugemine lõpetada. Muudatusettepanekuid oodatakse 24. aprillini.

Eelnõuga seotud dokumente vaata siit

 

Komisjoni esindaja:
Paul-Erik Rummo
Kultuurikomisjoni liige
Eesti Reformierakonna fraktsioon
Tel: 6316575
E-post: [email protected]

 

Vastutav nõunik:
Angelika Berg
Nõunik-sekretariaadijuhataja
Tel: 6316483
E-post: [email protected]

 

Tagasiside