Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kohtumisel Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses osalesid  Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna juhataja Anne Kivimäe, MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ESF hankejuht, Noorteühendus Juventus juhatuse esimees  Heidi Paabort,  MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ESF noorsootöö spetsialist Kristi Kruus, MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse aseesimees Indrek Palu, MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse liige, Noorteühenduse Juventus juhatuse liige Karin Tõnts  ja Saue noortekeskuse noortejuht Monika Liiv.

Komisjon tutvus Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskusega.  Järgnenud arutelul keskenduti noortekeskuste tegevusele. Anne Kivimäe andis komisjonile ülevaate keskuste kujunemisest, neis pakutavatest teenustest ja nende rollist noorte jaoks.  Ülevaate Eesti noorte noorsootöös osalemise peamistest suundumustest on hiljuti avaldanud poliitikauuringute keskus PRAXIS. Anne Kivimäe kirjeldas noortekeskuste rahastamise kujunemist ning Euroopa Liidu tõukefondide investeeringuid noortekeskustesse. Küsimustes puudutati diplomiõppe tasemel noorsootöötajate ettevalmistust ning tunti huvi, milline on  lasteorganisatsioonide ja noortekeskuste koostöö.  

Teise teemana käsitleti noorsooteemat puudutavaid muutusi Euroopa Liidus –  tõukefondide kasutamist noortekeskuste ja noortevaldkonna jaoks finantsperspektiivis 2014 + ning noorsootöö käsitlemist ettevalmistatavas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses „Erasmus kõigi jaoks“, millega kehtestatakse liidu haridus- koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm.  Mainiti ka, et seoses Eesti Noorsootöö strateegia 2006 – 2013 lõppemisega järgmisel aastal, on alustatud ka Eesti uue strateegilise visiooni koostamise ettevalmistusi.

Tagasiside