Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Dokumendi kohta andsid selgitusi ja vastasid komisjoni liikmete küsimustele Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Siseturu osakonna Tarbija- ja konkurentsipoliitika talituse juhataja Thea Palm ja nõunik Andres Ruubas.

 Komisjon  toetas Eesti Euroopa Liidu poliitika seisukohti autoriõiguste piiriülese ühtlustamise suunal ja kutsekvalifikatsioonide tunnustamisprotsessi kiirendamise ja lihtsustamise kohta.

 Komisjoni liikmed juhtisid tähelepanu, et osad teemad, mis olid seisukohtadena sees Eesti käesoleva perioodi (2007 – 2011) Euroopa Liidu poliitikas, ei ole uue perioodi dokumendis enam kohta leidnud. Komisjon soovitab jätkata Eesti poliitikat Euroopa Liidus kultuuri- ja loomemajanduse edendamiseks, seda enam, et kultuuri- ja loomemajandus on ka siseriiklikult kiiresti arenev valdkond. Komisjon soovitab jätkata (võõr)keeleõppe edendamise alast poliitikat, kuna võõrkeelte varase õppimise teema on vahepealsetel aastatel veelgi tähtsustunud. Komisjon peab oluliseks, et jätkuks Eesti poliitika Euroopa kõrgharidusruumi edendamise, kõrghariduse konkurentsivõime ning sellega kaasneva õpirände osas. 

 Tõsteti esile, et dokumendi energia- ja ressursitõhususe punkte tuleks siduda ka muinsuskaitse ja kultuuriväärtuste kaitse aspektiga. Alati ei ole ressursside otstarbeka ja keskkonnasäästliku kasutamise seisukohast mõistlikum näiteks uue hoone ehitamine. Olemasoleva kasutuskõlbliku hoone kaasajastamine võib anda kokkuhoiu nii ressurssides (näiteks jäätmeprobleemi ja tühjaks jääva hoone uuskasutuse võimaluste leidmise probleemide vältimine) kui ka lisaväärtuse Eesti ja Euroopa kultuuriväärtuse säilimises.  Komisjon soovitas eelnõu sellekohaselt täiendada.

 

 

 

 

Tagasiside