Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjon ja sotsiaalkomisjon kohtusid Kosejõe Kooli, Kose Gümnaasiumi, Kose Vallavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) ning Sotsiaalministeeriumi esindajatega, et arutada hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste koolide üleandmisega seotud kitsaskohtade ja võimaluste üle.

HTM on andmas HEV õpilaste koole üle kohalikele omavalitsustele. HTM on märkinud, et üleandmine ei puuduta meelepuuetega ega psüühikahäiretega õpilaste koole ning riik annab HEV õpilaste kooli KOVile üle vaid omavalitsuste vastava selge soovi korral ja seda eelnevalt kokku lepitud tingimustel. Üks sellistest KOVile üle antud koolidest on Kosejõe Kool, kus tänane kohtumine ka toimus.

HEV õpilaste koolide üleandmisega seotud arutelu kultuurikomisjonis ja sotsiaalkomisjonis jätkub.

Kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni väljasõiduistung

Tagasiside